Ką reiškia sėdėti dešinėje?

   Meldžiantis Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, mes sakome „Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje“, tą patį sutinkame iš Šventajame Rašte „Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje“ (Mk 16,19). Ką reiškia ši mįslinga formuluotė sėdėti dešinėje?
   Semitinėje sampratoje dešinė simbolizuoja visokeriopą gerovę ir garbę. Štai vieno iš Senajame Testamente minimų asmenų, Rachelės sūnaus Benjamino vardas hebrajiškai reiškė „dešinės sūnus“, t.y. mylimas sūnus. Terminas „Dievo dešinė“ mums kalba apie galią ir viso pasaulio valdymą, taigi „sėdėti Dievo dešinėje“ yra karaliaus apibūdinimas. Net karaliaus rūmai simboliškai buvo statomi šventyklos dešinėje, tad ir ne be reikalo psalmininkas rašė: VIEŠPATIES žodis mano viešpačiui: „Sėskis mano dešinėje“ (Ps 110,1), taip parodoma, kad karaliaus valdžia ateina tiesiogiai iš Dievo, nes jis yra greta jo. Kristus sėsdamasis Dievo Tėvo dešinėje mums atsiskleidžia kaip tikrasis pasaulio Karalius, Mesijas, Išganytojas ir Viešpats.
   Tad skaitydami biblinį tekstą ir sutikę jame minint dešinę, turėtume suvokti, kad kalbama arba apie gėrį, apsaugą ir palaiminimą arba apie asmens karališkumą bei artumą Dievui: „Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą, – jam esant prie dešinės, niekad nedrebėsiu.“ (Ps 16,8).

Komentarai

Rašyti komentarą