Malda už kitus

   Jėzaus pirmuoju stebuklu paprastai laikomas vandens pavertimas vynu Kanos vestuvėse. Šiame kontekste atsiskleidžia maldos už kitus mariologinė dimensija. Kai vestuvininkai pritrūksta vyno, Mergelė Marija eina pas Jėzų ir prašo, kad šis jiems padėtų. Šį prašymą kai kurie teologai laiko pirmąja Marijos užtarimo apraiška. Naujajame Testamente aptinkame ir kitą pasakojimą, kuris atskleidžia tikėjimo rūpestį savo artimu. Kai Jėzui atneša paralyžiuotą žmogų, draugai negali jo prinešti arčiau, tad praardo stogą ir taip pasiekia Jėzų. Šis „matydamas jų tikėjimą“ (Lk 5,20) pagydo ligonį. Taip pat ir moters dukra pagyja dėl jos meldimo (Mk 7,24 – 30). Tokių istorijų galima rasti ir daugiau.
   Šie pasakojimai yra svarbūs norint suvokti maldos už kitus svarbą krikščionio gyvenime. Juose atsiskleidžia visiškas atsidavimas tiems kuriems norime pagelbėti. Marija Kanos vestuvėse savo žodžiais „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5) parodo kaip reikia paklusti Viešpaties vedimui, paralyžiuoto žmogaus draugai parodo kaip reikia kovoti tikėjimu už savo artimą padedant jam bėdose, o motes istorija mums parodo kaip reikia nepasiduodant kovoti dėl savo artimo gerbūvio.
Čia mes meldžiamės ne dėl savo bėdų, o dėl svetimų. Taip mes išreiškiame rūpestį savo artimu. Tokia malda naudinga ne tik tam už kurį meldžiamasi, ji padeda ir mums patiems augti meilėje ir išsivaduoti iš egoizmo. Tokios maldos metu į mes pasitraukiame ir užleidžiame savo vietą prieš Dievą tam už kurį meldžiamės. Taigi melskitės vienas už kitą ir katu aukite tikėjimu. Leiskime Dievui padėti mums padėti kitiems.

Komentarai

  1. Šitas supratimas, kad reikia melstis už kirus, o ne už save ir savo gerbūvį, man žiauriai didelis atradimas kažkada buvo. Bet kaip pagerėjo viskas, kai už kitus pradėjau melstis.

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą