Apaštalas Rokis

   Ko gero visiems yra žinoma, kad Jėzus pakeičia Simono vardą į Petrą. Evangelijose tai aprašytai šitaip: Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. (Mt 16,18) ir Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“) (Jn 1,42). Du trumpi sakiniai,, kalbantys apie tą patį. Tradiciškai Simono tapimas Uola suvokiamas kaip jo tvirtybės ženklas, tačiau ne visi egzegetai sutinka su tuo kad Petras tokį vardą gavo dėl savo tvirto tikėjimo ir charakterio būdo. Prie tokios minties veda tai, kad jis pirmai progai pasitaikius sugebėjo net tris kartus atsižadėti Jėzaus.
   Dalis egzegetų mano, kad šis vardas turi dar vieną, tam tikra prasme, paslėptą reikšmę. Pavyzdžiui, Dan Harrington SJ mano, kad toks vardas gali reikšti tam tikrą jo asmenybės kampuotumą bei aštrumą. Kaip pastebi James Martin SJ tai galėjo būti žaisminga pravardė angliškai skambanti kaip Rocky, t.y. akmeninis. Čia jis daro sugretinimą su Zebediejaus sūnumis Jokūbu ir Jonu, kurie turėjo pravardę Bonargės t.y. griaustinio vaikai (Mk 3,17). Pastarieji šį vardą greičiausiai gavo dėl tūžmingo charakterio.
   Tokia interpretacija gali leisti naujai pažvelgti į apaštalo Petro charakterį, bei pamatyti Jėzaus žaismingumą. Žinoma, mes sunkiai galime nusakyti kokie buvo tiek Jėzaus, tiek Petro charakterio bruožai, bet tokia interpretacija yra gana įdomi.

Komentarai