Dievo karalystė – Geroji Naujiena

   Dievo karalystė yra svarbi Šventojo Rašto tema, tad noriu pasidalinti keliomis teologo Jaques Dupuis SJ mintis šia tema.
   Dievo karalystė ir jos atėjimas buvo pagrindinė Jėzaus Kristaus pamokslų tema, nors ji buvo žinoma ir gerokai iki jo. Apie Dievo karalystę nemažai kalbėjo įvairūs Izraelio mokytojai, tačiau ją suprato skirtingai nei Jėzus. Iš senųjų Izraelio mokytojų paskutinis buvo Jonas Krikštytojas ir, pasak jo, Dievo karalystė yra neišvengiamas Dievo teismas. Jėzus gi Dievo karalystę suprato visiškai kitaip, jam pastaroji buvo simbolis naujos Dievo valdžios, ateisiančios į pasaulį ir viską atnaujinančios, atkursiančios ryšį tarp Dievo ir žmogaus, bei žmonių tarpusavio santykius. Jėzui Dievo karalystė atrodė kaip esanti neišvengiamai arti ir ne tik arti, bet jau ir pradedanti reikštis jo asmeninės misijos pavidalu. Jėzus skelbia ją kaip Dievo įsiviešpatavimą tarp žmonių ir per tai pasireiškiančią Dievo šlovę. J. Dupuis mano, jog būtent todėl Dievo karalystės atėjimas yra Geroji Naujiena.

Komentarai