Ar Jėzus vienintelis mesijas?

   Jei paklausčiau, ar Jėzus yra vienintelis mesijas, ką atsakytumėte?
   Dažnai išgirdę šį žodį, mes jame matome tik Jėzų, tačiau bibliniame kontekste mesiju buvo vadinamas ne tik Jėzus. Senojo Testamento tekstai, mesiju (hebr. Mashàh – pateptasis), vadino tuos kurie buvo patepti tapti vyriausiuoju kunigu ar karaliumi, pvz. karalius žydai vadino Mashàh Jahvè, t.y. Viešpaties pateptasis. Vėliau ši sąvoka siaurėjo, kol galų gale taip pradėtas vadinti tik ateisiantį pranašų skelbtą Karalių. Atsiradus krikščionybei, šis terminas pradėtas taikyti Jėzui, nes krikščionys tiki, kad jis ir yra tas žydų lauktas Mesijas. 
   Tad atsakant į klausimą „Ar Jėzus vienintelis mesijas?“, turėtume atsakyti, jog vertinant visą biblinę istoriją, jis nėra vienintelis mesijas, tačiau jei vertinsime, ne žodinį terminą, bet galutinę jo prasmę, tada turėtume sakyti, kad taip, jis yra vienintelis Mesijas.

Komentarai