Kas yra erezija

   Dažnas vartoja terminą erezija, tačiau ne kiekvienas suvokia kas ji yra, arba kada koks nors teiginys būna eretiškas. Pats žodis erezija kyla iš senovės graikų žodžio hairesis reiškiančio atskala. Juo paprastai vadinama bet kurios religijos srovė, prieštaraujanti oficialiajai religijai. Kaip pati žodžio kilmė nurodo, erezija yra genetiškai susijusi su atskilimu. Taigi, erezija galima laikyti tik tas mintis ir teiginius, kurie atsiranda puikiai suvokus tikėjimą ir jį atmetus. Jei teiginiai prieštaraujantys religinei doktrinai kyla iš prasto tikėjimo suvokimo, jie nėra erezija, tai elementari išprusimo stoka, kuri bus pataisyta pasigilinus į tikėjimo tiesas. Kitas reikalas jei žmogus pažindamas tikėjimą, sąmoningai jį atmeta. Toks teiginys yra erezija, kuri paprastai veda prie religinio skilimo.
   Įdomu tai, kad atskilusi atšaka, motininę religiją taip pat kaltins erezija. Tad erezija kaip tokia labai priklauso ir nuo to kurios atskalos (ar atšakos) pusėje esi ir kurios mokymą palaikai.
   Kelių ankstyvosios krikščionybės erezijų pavyzdžiai:
Arijonizmas: Jėzus yra Dievo sukurtas ir todėl nelygus jam. Jėzus yra mažesnis Dievas.
Doketizmas: Jėzaus fizinis kūnas buvo tik iliuzija.
Markionizmas: atmetė dalį Biblijos, bei neigė žydų ir krikščionių Dievo tapatumą.
Monofizitizmas: Jėzus turėjo vienintelę prigimtį (tradicinė krikščionybė kryptis pripažįsta dvejopą - žmogišką ir dievišką Jėzaus prigimtį.
Katarai: žemę sukūrė Šėtonas, o dangų - Dievas.

Komentarai