Dievo pirštas

   Šiandien norisi trumpam stabtelėti ties Luko evangelijos 11 skyriaus 20 eilute: Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė.
   Čia minimas Dievo pirštas. Ką gi rodo tas pirštas? Žinoma, tai nieko bendra neturi su milžinišku pirštu kažkur bedančiu iš dangaus. Tai simbolinė Dievo galybės išraiška. Anot jėzuito Daniel J. Harrington ši eilutė yra nuoroda į Senajame Testamente apipasakojamas varžybas, tarp faraono magų ir Mozės, tad ši vieta kalba apie tai, kad Jėzaus išgydymai ir egzorcizmai yra Dievo viešpatavimo pasireiškimas ir simbolizuoja jo pergalę prieš demoniškas jėgas.

Komentarai