Teologija skirta auginti meilę

   C. S. Lewis rašė: Kiek mylių sudaro valandą? Geltona yra apskrita ar kampuota? Turbūt gera pusė plausimų, kuriuos mes klausiame (pusė mūsų didžiųjų teologijos ir metafizikos problemų), yra ne kitokie. Ir iš ties, kartais atrodo, kad kirkšionys pjaunasi dėl kažkokių klausimų kuriuos paverčia esmingiausiais, nors per tai pamiršta savo artimą, pamiršta rodyti jam pagarbą ir meilę. Kai pagalvoji, dalis teologinių skirtumų kuriuos turime yra naudingi tik tiek kiek padeda apsibrėžti tai kuo tikime, o praktinės naudos neduoda jokios. Koks skirtumas ar Šventoji Dvasia kyla ir Tėvo ir Sūnaus ar per Tėvą ir Sūnų, koks skirtumas ar mes Bibliją vertiname pažodiškai ar bandome žiūrėti egzegetiniu žvilgsniu. Tai tik detalės, kurias sureikšminus žodžiai Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu [...] Mylėk savo artimą kaip save patį (Mt 22,37.39) tampa tuščiais tauškalais. Vienas iš dabar mano skaitomų autorių Igoris Raichelgauzas puikiai pastebėjo: Aš įsitikinęs, jog teologija yra pašaukta padėti mums įgyvendinti Dievo priesakus. Taigi, jei teologija nepadeda tau ir tavo artimui augti meilėje, tada ko ji verta?

Komentarai