Krikštijantis velnias arba keista Devintinių tradicija Ispanijoje

Devintinių metu velnias šoka per krikštijamus kūdikius
   Burgoso mieste (šiaurės Ispanija) egzistuoja labai įdomi, jau 400 metų mininti, Devintinių tradicija. Šventės metu, per visus praėjusius metus gimę vaikai būna suguldomi gatvėje, o tada per juos peršoka velniu persirengęs vyras arba jų grupė. Ši liaudies pamaldumo praktika teigia, kad tokiu būdu vaikai yra pakrikštijami ir nuplaunamos jų nuodėmės, o gyvenime juos lydi visokeriopa sėkmė.
   Romos katalikų Bažnyčia yra paskelbusi, kad toks krikštas nėra galiojantis ir negali būti laikomas jo pakaitalu. Benediktas XVI viešai paprašė Ispanijos kunigų nedalyvauti tokios tradicijose nes jos neatitinka krikščioniško krikšto prasmės. Tačiau tradicija gyvuoja ir kai kuri kunigai stenčiasi taisyti padėtį šios liaudies pamaldumo praktikos metu apšlastydami vaikus švęstu vandeniu ir taip juos iš tiesų pakrikštydami.

Komentarai