Šv. Kūčios?


Litruginis kalendorius (katalikai.lt)
   Bičiulis užklausė: Ar galima sakyti „Šventos Kūčios“? Formuluotė pasirodė kažkokia keistoka. Galvoju reikia pasigooglinti pažiūrėti kur naudojama tokia formuluotė. Rezultatas nustebino, nes katalikiškuose tinklapiuose rašoma tiesiog Kūčios, o pasaulietiniuose jos tampa Šventosiomis Kūčiomis. Kaip čia gaunasi, ar artėja pasaulio pabaiga, kad pasauliečiai, o ne Bažnyčia liturginę datą laiko šventa? Pasiaiškinkime kaip yra iš tiesų.
   Visų pirma reikia suprasti kaip veikia liturginis kalendorius. Jame egzistuoja šventinės bei iškilmių dienos, laikotarpiai (šiuo atveju Adventas) ir vigilijos. Iškilmingos dienos (šiuo atveju Kalėdos – Kristaus gimimo iškilmė) dažnai turi vigiliją, t.y. išvakarėse švenčiamą iškilmės laukimo laiką (šiuo atveju Kūčios Kristaus gimimo iškilmės vigilija). Paprastai kalbant šventės laukimas dar nėra pati šventė. Jei pažvelgtume į liturginį kalendorių, netruktume pamatyti, kad Kūčių diena dalinama į dvi dalis: diena ir vakaras. Paprastai kalbant, iki vakarinės dalies dar gyvename Advento laikotarpyje, o vakare įžengiame į Kalėdinį. Taip jau yra su ta liturgija, kai kurios dienos turi išvakares arba pradedamos iš vakaro, pvz. jei atkreipėte dėmesį šeštadienio vakarinėse mišiose vyksta tokios pat mišios kaip ir sekmadienį (t.y. su tais pačiais skaitiniais ir pan.)
   Antra galime pasvarstyti ar Kūčios yra šventa diena. Kristaus gimimas švenčiamas Kalėdų dieną, tad Atpirkėjo atėjimas padaro tą dieną šventa. Na, o gimimo laukimas? Negaliu sakyti, kad tai eilinė diena. Tikrai ne. Bet dar ir ne šventė (gal čia galima sąsaja tarp žodžių šventė ir šventas?). Čia panašiai kaip gimdymas. Tėvelis trinasi aplink nekantriai laukdamas kada gi gims jo vaikelis (Kūčios), kai gimsta va tada ir prasideda šventė. Sakyčiau taip pat yra ir su Kūčiomis bei Kalėdomis.
   Žinoma, smagu, kad pasaulietinis internetas stengiasi pirmauti liturgijoje ir pašventinti papildomas dienas, gal būt tai geras pavyzdys mums? O gal šiaip nesusipratimas. Nors gal ir klystu, aš juk ne liturgistas.
   Sveikinu visus skaitytojus su Kristaus gimimu.
Šventos Kūčios internete

Komentarai