2019 m. lapkričio 1 d., penktadienis

Malda prie Černobylio motinos

Ikona Чернобыльский Спас
   Turbūt mažai kam žinoma, bet Sapiegų parke (Vilnius) stovi paminklas skirtas Černobylio katastrofos aukoms atminti. 1999 metais, skulptoriaus Liongino Virbicko sukurtas paminklas pavadintas „Černobylio motina“.
   Taigi, šiemet kaip (kaip ir kelis metus prieš tai), su broliu Visus šventuosius paminėjome eidami pasivaikščioti po Antakalnio kapines. Pakeliui visada užsukame prie Černobylio motinos, uždegame žvakelę ir pasimeldžiame už juos Viešpaties angelo malda. Kaip įprasta, prie šio paminklo tą vakarą dega tik mūsų žvakelė.
   Keliaudami link kapinių šiek tiek diskutavome. Štai neseniai nuvilnijo susižavėjimo banga Vilniuje filmuotu serialu „Černobylis“. Fanų daug. Prieš Vėlines socialiniuose tinkluose mačiau raginimą uždegti žvakelę ant kapų kurių niekas nelanko. Tai klausimas kodėl čia dega tik mūsų žvakelė?
   Žinoma, viena vertus čia ne kapas, o memorialinė skulptūra, kita vertus apie šį paminklą mažai kas žino. Nepaisant to, mums su broliu šis apsilankymas simboliškas. Gal būt todėl, kad močiutė gyveno ne per toliausiai nuo Černobylio. Po avarijos tėtis važiavo jos lankyti. Nors avarijos likvidavime jis ir nedalyvavo, po to jam gerokai sušlubavo sveikata. Kita vertus šiemet buvau Černobylio muziejuje. Buvo galima pamatyti sąrašus visų kurie dalyvavo avarijos likvidavime. Mūsų pavardė ten minima 14 kartų. Žinoma, Ukrainoj pavardė populiari, bet vis tiek...
   Taigi, nepamirškime pasimelsti ne tik apsilankę kapinėse, bet prisiminkime ir visus tuos kurie vienaip ar kitaip gelbėjo žmoniją, kovojo už Tautos laisvę arba tiesiog už tuos kurie visų pamiršti. Tad ir mes su broliu, paprastai uždegame tris žvakes ir pasimeldžiame trijose vietose. Prie Černobylio motinos, prie Žuvusių už Lietuvos laisvę ir prie seno apleisto kapo.
   Na, o tiems kas nežinote kaip galima pasimelsti per Visus šventus besilankant kapinėse, primenu Viešpaties angelo maldą:

   Viešpaties angelas apreiškė Marijai:
Mūsų spingsulė prie Černobylio motinos
   Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.

   Sveika, Marija, malonės pilnoji!
   Viešpats su Tavimi!
   Tu pagirta tarp moterų,
   Ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
   Šventoji Marija, Dievo Motina,
   Melsk už mus, nusidėjėlius,
   Dabar ir mūsų mirties valandą.
   Amen.

   Štai aš Viešpaties tarnaitė,
   Teesie man pagal Tavo Žodį.

   Sveika, Marija....

   Ir Žodis tapo Kūnu
   Ir gyveno tarp mūsų.

   Sveika, Marija...

  Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie
  Ir amžinoji Šviesa jiems tešviečia (3 k.)
 Tegul ilsisi ramybėje. Amen.


2019 m. spalio 25 d., penktadienis

Lunarinė Bažnyčios simbolika

   Anot Bažnyčios tėvų, mėnulis simbolizuoja tai, kas Bažnyčia yra Išganymo kontekste. Pasaulis čia regimas kaip dvasinis-bažnytinis kosmosas. Jie perėmė religijų istorijai žinomą archetipinę simboliką, kurioje mėnulis išreiškia vaisingumą ir silpnumą, mirtį ir atgimimo viltį. Mėnulis taip pat buvo naudojamas kaip prisikėlimo simbolis. Savo laikinumu ir pastoviu atgimimu, mėnulis simbolizavo žmogaus, t.y. žemiškąjį kosmosą. Tą pasaulį kuris paženklintas vaisingumo gaunamo iš saulės. Lunarinė simbolika išreiškė silpną žmogaus būtį. J. Ratzingeris nurodo, kad mėnulio simbolika yra leistina dėl dviejų sąsajų: mėnulis siejamas su moterimi-motina bei dėl to, kad paties mėnulio šviesa yra svetima. Tai Helio šviesa be kurios mėnulis būtų tamsus. Mėnulis juk ir šviečia, nes tai ne jo, bet atspindėta šviesa. Pats jis negeba skleisti šviesos, bet jo atspindėta šviesa teikiama kitiems. Kaip tik šiuo požiūriu jis išreiškia Bažnyčią. Juk Bažnyčia šviečia tik tada kai atspindi ne savo, o dieviškąją šviesą. Ji šviesi, nes gauna šviesą iš Helio-Kristaus. Na, o patį mintijimą noriu užbaigti šv. Ambraziejaus žodžiais: „Mėnulis pasakoja apie Kristaus slėpinį“

2019 m. spalio 9 d., trečiadienis

Kai Bolt’as nustebina arba kas yra meilė artimui

Tai ne šio įvykio automobilis, bet panašus.
   Šiandien stebėjau gana įdomų įvykį sukėlusį šiokių tokių apmąstymų. Taigi: einus sau Gedimino prospektu, matau močiutė ištiesusi ranką elgetauja. Priešingoje kelio juostoje stovi eilė automobilių, laukia kol užsidegs žalia. Staiga iš Bolt lipduku paženklinto automobilio iššoka vairuotojas ir bėga per gatvę link močiutės. Bėga greit. Tiesiu taikymu. Imu svarstyti ar spėsiu pribėgti jei teks ją ginti. Pasiruošiu ir apstulbstu.... Bolt‘o vairuotojas įbruka močiutei į ranką pinigus apsisuka, bėga per gatvę sėda prie vairo ir nuvažiuoja. 
   Nežinau ko vedinas vaikinas taip pasielgė. Priežasčių gali būti įvairiausių, bet aš noriu tikėti, kad tai buvo pati tikriausia meilės artimui išraiška.
Bažnyčioje dažnai postringaujama apie meilę artimui, apie rūpinimasį kitais, tik kad neretai tai ir lieka gerais ketinimais. Žinoma, tenka išgirsti, kad netikintys žmonės yra moraliai neįgalūs, tad nieko gero negali padaryti ir t.t. Nenoriu pasakyti, kad Bažnyčioj nėra žmonių kurie daro gerus darbus, anaiptol, yra ir daug. Tiesiog suprantu, kad dažnas turime išmokti, prisiversti ar dar kažkaip išsiugdyti meilę artimui. Manau ne kiekvienas gali štai taip, iššokti iš automobilio įbrukti pinigus ir kol kitas nespėjo padėkoti ar kitaip paliaupsinti tavo gero darbelio, pulti atgal ir nuvažiuoti. Taip, mes norime daryti gerus darbus, bet norime ir atsiimti tą atlikto gero darbo keliamą pasitenkinimą. Bet juk ne apie tai kalbėjo Kristus. Visai ne apie tai. Priešingai, jis sakė, kad tavo kairė, turi nežinoti ką daro dešinė. Toks darbas – ideali meilės artimui išraiška. Padėjai ir pamiršai. Na, o jei prisimeni, didžiuojiesi... Na čia jau kita bėda, nes į areną išeina visų nuodėmių motina. Taip, čia ta kuri miršta trečią dieną po žmogaus mirties.
   Ir tai ne reklama. Tiesiog džiugina tokie įvykiai. Supranti, kad ne viskas ant šio svieto prarasta. Ačiū, tau Bolt‘o vairuotojau. Tikiu tavo nuoširdumu. Taip ir toliau.

2019 m. liepos 8 d., pirmadienis

Kas atsirado ankščiau, višta ar kiaušinis?

   Amžinas klausimas, „Kas atsirado ankščiau, višta ar kiaušinis?“, neduoda ramybės linksmų plaučių žmonėms. Klausimas gal ir kvailokas, bet įdomus. Nors ir atrodo neišsprendžiamas, bet turi bent kelis galimus atsakymus. Vienas gamtamokslinis, kitas, sakykime biblinis-mitologinis.
   Pirmuoju atveju, ko gero turėtume atsakyti: Pradžioje buvo dinozauras, nes iš dalies dinozaurų išsivystė paukščiai. Čia plačiau nekomentuosiu, kam įdomu susirasite specializuotoje literatūroje.
    Antruoju atveju atsakyti mums padės Pradžios knygos pirmas skyrius. Taigi skaitome: Dievas tarė: „Teknibžda vandenyse gyvūnų daugybė, teskraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu!“ Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiąsias jūros pabaisas bei visus judančius visų rūšių gyvūnus, kurie knibžda vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje!“ (1, 20-22). Taigi, anot Pradžios pasakojimo Dievas pradžioje sukūrė paukščius (kad višta yra paukštis turbūt niekas nepuls ginčytis), o tik tada paliepė jiems daugintis. Taigi, biblinis-mitologinis atsakymas paradoksalus, tačiau atitinkantis religinio mito reikalavimus, t.y. kūrinys atsiranda jau sutvertas, o tik tada pradeda daugintis, kol užpildo Žemę.
   Įdomu, o kaip jūs, mieli skaitytojai, atsakytumėte į šį klausimą remdamiesi savo tyrimo ar darbo sritimi?

2019 m. gegužės 14 d., antradienis

Šimonytė, ragai ir (ne)šventas pyktis arba kai sveikas protas atostogauja

   Politika subtilus dalykas, kiekvienas čia jaučiasi ekspertas. Kai susiduria keli ekspertai lauk karo. Ko gero todėl ir rekomenduojama per giminių baliukus neliesti politinių temų. Taip pat rekomenduojama neliesti religinių, nes irgi laukia savi kryžiaus karai. Na, o jei sudėtume politines ir religines temas lauk trečiojo pasaulinio karo.
   Stebint socialinę paniką kilusią dėl kandidatės į prezidento postą Ingridos Šimonytės ir jos pademonstruotos pirštų kombinacijos (pastaroji klaidingai identifikuojama tik kaip satanizmo išraiška, bet apie ją pabaigoje) apima liūdesys. Viena vertus dėl to, kad dalis pažįstamų tikinčiųjų tampa avių banda (ne ta apie kurią kalbėjo Kristus), kurios lekia nieko aplink nematydamos ir bliauna pačios nežinodamos dėl ko. Kita vertus, baisu kai žmonės prezidentą(-ę) renka vadovaudamiesi ne sveiku protu, bet emociniu pagrindu. Čia jau nebeina kalba apie tai kas gražiau pačiulbės, tam buvo duotas laikas, dabar gi prasideda kabinėjimasis prie smulkmenų jas išpučiant ir padarant esmingiausiais kriterijais pagal ką rinksime Lietuvos Respublikos vadovą.
   Taip ir gaunasi, kad tauta pasidalina į dvi stovyklas. Čia kaip tame Jėzaus palyginime apie dešimt mergelių kur penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos (Mt 25,2). Kuriai pusei priklausai tu pasirink pats, tik atmink, kad niektauzos emanuoja bėlnius, o apaštalas Paulius išmintinguosius ragina: Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite! (1 Tes 5,21). Gerai kai žmonės tiria, deja dažniausiai jei viena avis užbliovė, kitos nebesigilina apie, svarbu, kad ta gerai bliauna ir kitos į bendrą chorą įsijungia džiaugsmingai atkartodamos tą pačią dainelę.
  Tad mieli katalikai ir kitų denominacijų krikščionys, linkiu renkant šalies prezidentą, nepasiduoti emocijoms, demonų paieškai ir šiaip aplink sklandantiems marazmams. Dievas mums protą davė, kad juo naudotumėmės, o ne tam, kad jį išjungtume ir taptume avinų banda.
   Na, o pati pirštų kombinacija, kuri paprastai vadinama ožiu arba ragais, tai jos vienareikšmiškai vertinti negalime, nebent esame niektauzos, tada prašom vertinkite, tik tyliai, kad kiti nepatirtų svetimos gėdos jausmo.
   Na, o tiems kas jau suklusote, priminsiu, kad simbolis neturi vienos reikšmės, todėl jį reikia vertinti pagal kontekstą kuriems jis egzistuoja bei pagal tai ką simbolio teikėjas nori juo pasakyti. Šiuo atveju, Metallica ir ragai, rikimų kontekste, greičiausiai tiesiog išreiškia pergalės džiaugsmą, nededant į simbolį jokios religinės prasmės. Tai grynai popkutūrinė išraiška. Tad ko gero vienintelis kaltinimas čia galėtų būti: na va, kaip kokie penkiolikiniai metalistai tūsina, ar ne gėda suaugusiems taip elgtis. Bet ir šiuo atveju kaltinimas niektauzomis kvepia. Tik tiek. Bet net ir tokie kaltinimai tebus emocinė išraiška, kaip ir ragų atveju. Daug emocijų, daug iškreiptos informacijos ir rezultatas akivaizdžiai matomas.
  Pats ragų simbolis su satanizmu susietas gana vėlai, tik praeitame šimtmetyje, na ir ilgainiui apipintas įvairiausia, su realybe ne daug ką bendra teturinčia, moderniąja mitologija. Dėkui už tai Holivudui, jis nemažai gražių simbolių pavertė satanistiniais ženklais. Gaila tik, kad dalis krikščionių ėmė ir pasigavo reikšmes kaip vieninteles įmanomas. O tada ir tada prasidėjo antroji inkvizicijos banga. Švelnesnė, be laužų, bet su tuo pačiu polėkiu ir entuziazmu. Radai satanistą, džiaugmas, neradai, diena perniek nuėjo.  
   Šis ragų simbolis yra labai senas, naudotas dar antikoje, kaip graikų ir romėnų oratorių ženklas. Markas Fabijus Kvintilianas savo veikale „Oratoriaus lavinimas“ aprašė jį kaip vieną iš įtaigiausių oratoriaus neverbalinės kalbos gestų. Liaudies pamaldume šis simbolis naudotas pietinėje Europos dalyje kaip apsaugą nuo šėtono ir blogio. Induizme jis dažnai naudojamas mudrose. Jį naudoja naujieji rusai kaip savo „kietumo“ ženklą. Naudoja įvairios subkultūros. Jis gausiai naudojamas gestų kalboje bei beisbole. Na, o krikščionybėje, nes mums ši dalis labiausiai rūpi, jis naudotas ikonografijoje kaip tiesioginio Gerosios Naujienos perdavimo ženklas (vieną pavyzduką galite matyti teksto apačioje).
   Taip kad mielieji siūlau giliai įkvėpti, nusiraminti, įsijungti sveiką protą ir ramiai laukti antrojo rinkimų turo, o tada balsuoti išmintingai, vadovaujantis protu, o ne sukelta socialine panika. Rinkimus telaimi geriausias kandidatas, o kurį mes tokiu laikome pamatysime netrukus.
Viliuosi, kad Kristus satanizmu nebus apkaltintas...


2019 m. balandžio 8 d., pirmadienis

Mylėk, kad būtum mylimas

   Turbūt dažnas savo santykiuose esate susidūrę, kai norite, kad jus mylėtų. Tai tikrai nuostabus ir geras troškimas. Kai esi mylimas, rodos viską sugebėsi padaryti, jautiesi saugus ir reikalingas. Deja, kartais mes norime, būti mylimi, tačiau tuo mūsų meilės troškimas ir pasibaigia. Kiekvienas norintis tik būti mylimu, jausis nepatenkintas, nes meilė turi būti binarinė, t.y. meilei reikalingi du asmenys. Kai tiesiog nori būti mylimas, tačiau nesiruoši mylėti pats, pamažėle tavyje ima klestėti egoizmas bei nelygybė santykiuose. Du mylimieji santykiuose turi būti lygūs, ne tik imti meilę, bet ir ją dovanoti. Kiek paimi, tiek ir padovanoji. Gal tad ne be reikalo Bažnyčia santuokoje išskiria dovanojimosi aspektą.
   Apaštalas Paulius rašė: Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba (Rom 12,10). Tai yra sveikos meilės požymis. Nuoširdžiai mylėti ir rungtis pagarba. Taip galime tobulinti savo meilę. Tokia meilė pakrauna tavo antrosios pusės akumuliatorius ir tada grįžta su dešimteriopa jėga.
   Manau dažnai panašiai būna Dievo ir žmogaus santykyje. Žmogus visų pirma nori, kad Dievas jį mylėtų, o pats ne visada stengiasi mylėti jį. Taip ir gaunasi, kad jo troškimas būti mylimu uždaro vartus kito asmens meilės augimui ar pasirodymui visa jėga. Tada jaučiamės nepatenkinti ir nemyli, nes skendime savo pačių egoizme.
   Galų gale, reikalaudami meilės, Dievo ar kito žmogaus, mes nesąmoningai konstatuojame, kad šis mūsų nemyli. Bet juk tiek Dievas, tiek tavo antroji pusė, broliai, sesės, tėvai, jau pasirinko tave mylėti. Mylėti visą gyvenimą. Tai lyg ir turėtų būti akivaizdžiausias įrodymas, kad jau esi mylimas.
   Čia prieiname prie dar vieno momento: meilės iš tiesų įrodinėti nereikia, nes jos įrodinėjimas su meile kaip tokia nedaug ką bendra teturi. Tai gali būti pataikavimas, apsimetinėjimas, konflikto vengimas ir kas tik nori, bet ne tikros meilės išraiška. Jei kitas žmogus pasirinko tave, o tu dar reikalauji kokio nors įrodymo, tada tu pamini jo meilę ir viskas išsikreipia: santykiai, būvis ir pati meilė bei jos samprata. Lygiai taip pat yra ir santykyje su Dievu. Mūsų egoizmas skatina pateikti kokius nors įrodymus (šiuo atveju ir meilės ir buvimo), o per jų reikalavimą nebematome pačios meilės... ir turbūt nepamatysime, net jei nosimi it šuniuką į ją pabaksnos. Nepamatysime, kol reikalausime būti mylimi, o nemylėsime pirmi.
   Taigi, tiesiog mylėk ir būk mylimas.

2019 m. kovo 15 d., penktadienis

Nelaimingumo algoritmas

   Dalis žmonijos negali džiaugtis gyvenimu, nes jų gyvenimas suknistas, jie nuo visko pavargę, kenčia, pergyvena, nervinasi, verkšlena dėl neįgyvendintų siekių, lūkesčių bei svajonių. Kodėl taip yra? Tūlas krikščionis ko gero pasakytų, kad priežastis yra paprasta: mažai tikėjimo ir maldos. Gal ir taip, bet nemanau, kad tai aksioma ar taisyklė, veikiau tikimybė. Esu linkęs manyti, kad didžioji dalis mūsų nelaimingumo ateina dėl netinkamo santykio su esamu momentu ir troškimais bei svajonėmis. Dažnas gyvename ateityje arba praeityje, o tai nulemia esamo momento vertinimą. Gyvendami praeitimi, niekaip neatsikratysime jos sukelto skausmo, o ir dabartį vertinsime pagal jos sukeltus padarinius. Gyvendami ateitimi, svajonėmis apie tai ką galėtume turėti, bet neturime, jausime kasdienį nepasitenkinimą ne tik tuo ko dar negavome, bet tikėtina, kad ir save kaip asmenybę imsime vertinti žvelgdami pro iškreiptą veidrodį.
   Galvoju, gal ne be veikalo Jėzus sakė nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo (Mt 6,34). Gyvenkime šiandien, gyvenkime dabar, nes, jei negyvename pagal šį Jėzaus priesaką, tada nelaimingumo algoritmas gaunasi labai paprastas:
   1. Nuvertinti tai ką turi
   2. Sureikšminti tai ko neturi
   Nelaimingumo jausmas garantuotas. Vaistas pagyti labai paprastas, nesisielok dėl praeities, nesvaik apie ateitį, gyvenk dabar. Džiaukis tuo ką turi ir neliūdėk dėl to ką manaisi galintis turėti. Žinoma, svajoti ir siekti, kad esama netenkinanti situacija pasikeistų yra geras troškimas, blogai kai tas troškimas pradeda griauti tavo paties gyvenimą. Tokį žmogų belieka užjausti, nes jo gyvenimas išties panašus į tą vietą kurioje tik verksmas ir dantų griežimas. Bėda tik ta, kad jei įsisukai į tokį ratą tada sunku jį nutraukti, jis pamažėle tampa savotišku tavo stabuku, kuris užstoja ne tik gyvenimo džiaugsmą, bet Dievą, taip pamažėle nužudydamas bet kokią meilę; sau, žmonėms ir Dievui.