Kaip pasirinkti dvasinę praktiką

   Tikintieji savo dvasiniam augimui dažnai naudoja įvairias dvasines praktikas, kaip specialios maldos, pasninkai, piligriminės kelionės ir panašiai. Pradėdami tokias dvasines praktikas kai kurie gana dažnai apsiimdami per didelį kąsnį persistengia, o tada nusivilia savimi, viską meta nepabaigę ir jaučiasi silpnavaliai ar net nusidėję. Štai keli maži patarimai, kurie padės dvasines praktikas atlikti protingai:
   I. Prieš imdamiesi dvasinių praktikų gerai suvokite savo intenciją. Intencijos suvokimas padės turėti tikslą, o atėjus silpnumo akimirkai, leis neprarasti dvasios stiprumo ir pasirinktą praktiką atlikti iki galo.
   II. Tada derėtų labai konkrečiais apsibrėžti dvasinės praktikos rūšį, formą ir laiką. Tai padės nepersistengti, o taip pat neleis nusukti kokios nors pasirinktos praktikos dalies. Čia svarbu ir tinkamas laiko pasirinkimas, ypač du jo aspektai. Tai kiek laiko bus praktikuojama ši dvasinė praktika, kuriuo paros metu ji bus atliekama, bei kiek realiai tam galėsiu skirti savo laiko. (sutikite, jei apsibrėšite 10 metų kasdien sukalbėti 15 rožinių, sudalyvauti 5 mišiose ir dar sukalbėti 12 litanijų bei nepamiršti kasdien aplankyti 7 šventovių, tada greičiausiai nieko nesigaus). Laiką ir formą rinkitės protingai.
   III. Dvasinių praktikų imkitės atsižvelgdami į savo realias galimybes, o ne į lakią vaizduotę ar utopinius užmojus. Prieš tai buvusiame punkte pateiktas modelis, nors ir hiperbolizuotas, bet jis parodo lakios vaizduotės užmojus, tad nereikėtų persistengti. Geriau mažiau, bet sąžiningai viską atliekant, nei per daug ir nespėjant visko padaryti.
   IV. Svarbu atliekamą praktiką laikyti paslaptyje. Geriau, kad kiti nežinotų apie šiuo metu turimas ypatingas dvasines praktikas. Tai padės apsisaugoti nuo fariziejiškumo. Manau kiekvienas esame sutikę tokių, kurie pasninkauja, apie tai visi žino, o jie jaučiasi kaip didingi šventieji kankiniai.
   V. Svarbu nenusivilti kai rezultato nepavyksta pasiekti greitai.  Čia svarbu ugdytis kantrybę ir ištikimybę šiai praktikai.
   VI. Visus su dvasinėmis praktikomis susijusius veiksmus, derėtų suderinti su savo dvasios tėvu, idant neprisidarytumėte daugiau bėdos, nei gautumėte naudos. Dvasios tėvas turėtų padėti pasirinkti tinkamą praktiką, jos laiką ir kitus su ja susijusius dalykus.

Komentarai