Palaiminti laimingieji

   Visi esame girdėję Jėzaus pasakytus Kalno pamokslo palaiminimus (jei kas jų netyčia nežinote, juos galite pasiskaityti Mt 5,1 – 12). Šiandien prisiliesime prie vieno žodžio palaiminti.
   Taigi, kiekvienas palaiminimas prasideda žodžiu: Palaiminti... Įdomi detalė ta, kad tekste originalo kalba, naudojamas žodis makarioi, kuris taip pat gali būti verčiamas kaip laimingi. Verčiant tokiu būdu, palaiminimai gali nuskambėti naujai, pvz. Laimingi persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė (Mt 5,10) ir pan. Katalikų moralės teologas Bernard Häring pastebi, jog tokiu atveju čia vyrauja džiaugsminga nuotaika.  Nors žinoma, gana dažnai tenka susidurti su krikščionimis, kurie šiuos palaiminimus supranta gana niūriai. Jiems tai tarsi kažkokia nepakeliama prievolė, kurios savo noru niekas nenorėtų atlikti, bet kad jau Jėzus verčia tai reikia kažką daryti. Kai pagalvoji, ot tai palaiminimas, kai tave niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia (Mt 5,11). Nuo tokio palaiminimo iškart daug kam norisi kuo toliau bėgti. Tačiau, jei suprantame, tai kaip laiminumo garantą, tada gal taip toli bėgti ir nesinori. Būdamas teisingame santykyje su šios laimės davėju, tu išties tampi laimingas visame kame ir džiaugsme, ir laimėje, ir persekiojimuose, ir nelaimėse, ir tarnystėje kitam, ir net apsimarindamas įvairiose gyvenimo srityse ar netektyse.
   Tad linkiu, kad šie palaiminimai, taptų mūsų visų laimingumo garantu.

Komentarai