Petra ir petros

   Neseniai rašiau apie Petro vardo ypatumus, tad šios dienos įrašas pratęs šią temą.
   Jėzus Petrui pasakė: Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės (Mt 16,18). Kai kurie Šventojo Rašto tyrėjai pastebi, kad graikiškame tekste čia naudojami dvi žodžio uola formos. Tai petra (liet. uola, akmuo) ir petros (liet. uolutė, akmenukas). Tad tekstas gali skambėti taip: tu esi petros; ant tos petra aš pastatysiu savo Bažnyčią, t.y. tu esi akmenukas, o Bažnyčia stovės ant akmens. Čia daroma sąsaja su tuo kad Jėzus save vadina kertiniu akmeniu (plg. Mk 12,10). Tad daroma prielaida, jog Jėzus nurodė, tai, jog Bažnyčia stovi ant jo paties, o ne ant Petro. Taip pat pastebima, kad vėliau Petras Bažnyčios narius vadina gyvaisiais akmenimis (Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys (1 Pt 2,5)), tad suma sumarum gaunasi, kad nors kertinis akmuo yra Jėzus, tačiau Bažnyčia susideda iš mažų akmenėlių kurių pirmasis buvo Petras.

Komentarai