Jėzus tikrasis Tėvo egzegetas

   Įdomią įžvalgą padarė teologas Jacques Dupuis SJ: Mes sutinkame Dievą Jėzaus Kristaus asmenyje, tačiau čia slypi paradoksas, nes Tėvas yra anapus Jėzaus. Kai Pilypas panoro, kad jam būtų parodytas Tėvas, Jėzus atsakė: Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: 'Parodyk mums Tėvą'? (Jn 14,9). Apmąstydamas Dievo apsireiškimą Jėzaus asmenyje, Jonas rašo: Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė (Jn 1,18). Kaip pastebi Jacues Dupuis SJ, Jėzus būdamas įsikūnijęs Dievas, yra pats tikriausias egzegetas ir vienintelis autentiškas Tėvo interpretatorius, nes jame apsireiškia ir pasirodo Dievas, nors tuo pačiu paradoksaliai lieka nematomas ir neapčiuopiamas. Tėvas pasilieka anapus ir tik Jėzus jį mums gali parodyti. Tik jis gali jį visiškai autentiškai interpretuoti. Dievo Tėvo slėpinys lieka neatskleistas net Jam ir apsireiškus per Jėzų ypatingu ir niekam neprilygstančiu būdu.  Sūnus būdamas tikrasis Tėvo egzegetas, mums per save Tėvą atskleidžia ir veda į santykį ne tik su savimi, bet ir su Tėvu.

Komentarai