Kas natūralu, o kas dieviška?

   Labai dažnai krikščionys skirsto įvykius į natūralius ir Dievo, juk išties įdomu kurie dalykai buvo iš Dievo, o kurie nutiko natūraliai. Į šį klausimą savo laiku bandė atsakyti ir šv. Tomas Akvinietis.
   Tomo manymu įvykių negalima skirstyti į dieviškus ir natūralius. Jo manymu apskritai yra neteisinga klausti, kiek čia veikė Dievas ir kiek čia veikė natūralios priežastys, nes gaunasi tarsi vieną dalį atliko Dievas, o kitą žmogus ar gamta. Tomo manymu viskas kas vyksta kyla TIK iš Dievo ir TIK iš natūralių veiksnių. Dievas niekuomet nekontroliuoja savo kūrinių. Jis veikia šalia gamtinių veiksnių ir jis pagrindžia visus natūralius vyksmus. Dievas padaro, kad natūralūs veiksmai taptų visų kitų reiškinių priežastimi. 
   Taigi, pasaulyje viskas yra ir Dieviška ir natūralu, o perdėtas spiritualizavimas ar materializavimas iškreipia realybę.

Komentarai