Kodėl išpažintyje reikalingas tarpininkas?

   Labai dažnai žmonės kelia klausimą: Kodėl nuodėmes reikia pasakyti kunigui, argi negaliu jų išsakyti tiesiogiai Dievui?
   Gana įdomų atsakymą į šį klausimą pateikia teologas Michael Himes. Jo manymu toks klausimas paprastai kyla iš prielaidos, jog nuodėmė atskiria mus nuo Dievo, todėl šį santykį su Dievu reikia tvarkyti. Jei čia veiktų tik šis aspektas, tada turbūt išties nebūtų reikalingas toks tarpininkas kaip kunigas. Galėtume tiesiogiai su Dievu tvarkyti mūsų santykyje kilusias problemas. Tačiau nuodėmė atskiria mus ne tik nuo Dievo. Ji atskiria žmones vienas nuo kito. Ir nors nuodėmė tampa kliūtimi tarp mūsų ir Dievo, tačiau ji tokia pat kliūtimi tampa tarp mūsų ir kitų žmonių. Tai didelė skriauda kurią mes darome kitiems žmonėms ir ji taip pat tampa didele kliūtimi santykyje su Dievu. Tam, kad būtų atstatytas santykis ir su Dievu ir su kitais žmonėmis, mums reikalingas tarpininkas.

Komentarai