Krikščionis ar katalikas?

   Labai dažnai kalbant su kitų denominacijų krikščionimis prieinama prie klausimo: tu krikščionis ar katalikas. Čia daroma prielaida, kad katalikas nevisai krikščionis. Paprastai vadovaujamasi mintimi, kad pirmaisiais amžiais Bažnyčios nariai savęs nevadino katalikais, bet įvardijo save kaip krikščionis. Dažnai teigiama, kad pavadinimas katalikas ar Katalikų bažnyčia yra labai vėlyvas, net siekiantis viduramžius.
   Taip, tiesa, Bažnyčios nariai įvardindavo save kaip krikščionis, tačiau ir įsivardinimas katalikais irgi yra toks pats senas. Štai šv. Ignoto Antiochiečio tekste mes aptinkame tokį sakinį: Ten, kur eina vyskupas, tegul būna ir bendruomenė, panašiai kaip ten kur Kristus Jėzus – ten ir Katalikų Bažnyčia (Laiškas smirniečiams 8,2). Šv. Ignotas Antiochietis mirė kankinio mirtimi 110 m., o pats tekstas parašytas gerokai iki tol. Šis Katalikų Bažnyčios paminėjimas yra seniausias iš žinomų. Panašu, kad jis buvo vartojamas jau I a. antrojoje pusėje. Kiek plačiai jis buvo pasklidęs nėra tiksliai žinoma, tačiau tikėtina, kad jis buvo naudojamas apibrėžiant Bažnyčios visuotiniškumą ir buvo gana įprastas to meto krikščionims. Taip pat panašu, jog pavadinimai krikščionys ir Katalikų Bažnyčia buvo naudojami kaip sinonimai.
   Taigi, visi klausinėjimai kas tu esi katalikas ar krikščionis, neturi realaus pagrindo ir viską ką parodo, tai tik ideologinį nusistatymą ir neišprusimą Bažnyčios istorijos srityje.

Komentarai