Rožančius – žvilgsnis Marijos akimis

   Dažnai tenka išgirsti, kad kai kurie nesimeldžia rožančiaus, nes tai yra maldos skirtos Marijai. Vieni čia įžvelgia stabmeldystės pavojų, kiti dar kitokias priežastis, tad šiandien norisi pasidalinti dar viena teologo Hans Urs von Balthasar mariologine įžvalga, skirtą rožančiaus maldai: „Pastarųjų metų Marijos pasirodymuose svarbią vietą užima rožinis, - rašo Balthasaras, - Kodėl taip yra? Ar dėl to, kad mieliau melstumėmės į ją, o ne į Kristų ar Tėvą? Priešingai, kad jos akimis, iš jos atminties perspektyvos pažvelgtume į Jėzaus gyvenimo slėpinius, per juos – į trejybiško atpirkimo įsikūnijimo paslaptis. Mūsų akys blausios ir abejingos: atleiskite už metaforą, tačiau, kad praregėtume, turime užsidėti Marijos akinius.“
  Man pačiam, rožančiaus malda, niekada nebuvo nukreipta į Mergelę Mariją kaip tokią. Ši malda man kalba apie to meto momentus, per kuriuos atsimenami vieni ar kiti evangeliniai įvykiai. Kodėl čia įpinama Marija? Manau Balthasaras puikiai tą atskleidė, juk ji buvo visų tų įvykių liudininkė. Nuo jos ištarto fiat prasidėjo Kristaus išganomasis darbas, nuo šio fiat prasideda ir rožančiaus slėpiniai, na, o tada kartu su Mergele Marija mes einame nuo vieno įvykio prie kito, juos apmąstydami ir išgyvendami. Taigi, mes Marijos pagalba ir jos akimis realiai matome tai kas vyko anuo metu.

Komentarai