Tikėjimas = ištikimybė

   Popiežiaus Pranciškau enciklikoje Lumen Fidei, radau įdomią detalę apie žodį tikėjimas. Šventajame Rašte šis žodis yra dažnai naudojamas. Pranciškus mini, kad Senajame Testamente jis žymimas hebrajišku žodžiu 'emûnah, kuris kildinamas iš žodžio 'amàn, kurio šaknis reiškia remti arba palaikyti. Sąvoka 'emûnah gali išreikšti ne tik žmogaus tikėjimą, bet ir Dievo ištikimybę.(plg. LF 10)
   Taigi, galvoju, ar tai kad žmogaus tikėjimas žymimas tuo pačiu žodžiu kaip ir Dievo ištikimybė, tad gal čia yra kokia nors hebrajiška nuoroda į tai, kad žmogus:
1. Yra sukurtas pagal Dievo paveikslą
2. Yra visa kuo panašus į Jį
3. Yra šaukiamas būti tokiu kaip Dievas, t. y. ištikimu.
   Ištikimybė savo tikėjimui, yra svarbus dvasinės kelionės aspektas, be kurio mes klajotume nuo vieno mokymo prie kito, šokinėtume tarp idėjų gausybės ir galų gale pasiklystume dvasiniame turguje.

Komentarai