Origenas: kaip Jėzus iš Šventyklos prekeivius varė

   Origenas laikėsi alegorinio Šventojo Rašto tekstų traktavimo. Jo manymu, dauguma biblinio teksto dalių nebuvo istoriniai įvykių atpasakojimai, bet alegoriniai pasakojimai kurie kalba apie slėpiningus dalykus. Pavyzdžiui, jis abejojo pasakojimo apie tai kaip Jėzus iš Šventyklos išvijo prekeivius (plg. Jn 2,14 – 16) istoriniu autentiškumu. Jo manymu šiame pasakojime kalbama apie tai, kad Jėzaus žodžiai iš natūralios šventyklos, kuri yra gebanti mąstyti mūsų siela, išvarys visas žemiškas, nejautrias ir pavojingas mintis. Šiame pasakojime pinigai, Origeno manymu, reiškia visa kas atrodo gera, bet tokiu nėra, o aukojamieji gyvūnai yra visa ko žemiško, nejautraus ir tuščio simbolis.

Komentarai