Pranašystė apie Šventyklos sugriovimą?

Šventyklos sugriovimas vadovaujant Titui
Francesco Hayez (1791–1882) 
   Morkaus evangelijos 13 skyriuje Jėzus kalba apie pasaulio pabaigą. Paprastai šį tekstą mes suvokiame kaip kalbantį apie antrąjį Kristaus atėjimą, bet jei į jį pažvelgtume to meto žydo akimis, tada tekstas mums gali nušvisti nauja šviesa.
   Jei šį tekstą ir Jėzaus atsakymą vertinsime iš kiek vėlesnių laikų perspektyvos, t.y. 70 metais po. Kr. įvykusio Šventyklos sugriovimo, tada mes matome pranašystę žydams. Tai, kad po Šventyklos sugriovimo žydai nebegalėjo laikytis didelės dalies įstatymo, jiems buvo tragedija. Iš esmės Šventyklos sugriovimas jiems prilygo pasaulio pabaigai. Pasaulis kuriame nebeįmanomas Dievo duoto įstatymo vykdymas tai pasaulis kuriame praktiškai nebeįmanoma gyventi. Kai kurie biblistai laikosi šios minties, nes tada nebekelia problemos tai, jog Jėzus sakė, kad nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks (Mk 13,30), juk Šventyklos sugriovimo laiku dar buvo gyvi Jėzaus amžininkai.
   Išties neaišku ar Jėzus tikrai kalbėjo apie Šventyklos sugriovimą, bet mintis man pasirodė gana įdomi.

Komentarai