Bedieviška ir Acto Biblija

   Biblijos vertimai kartais sukelia smagius kuriozus, tad trumpai pasidalinsiu dviem senom vertimo klaidom, dėl kurių šie tekstai gavo net ir atskirus pavadinimus.
   Pirmasis vertimas, padarytas 1631 m. yra vadinamas Bedieviška Biblija ir tik todėl, kad Dekaloge, buvo praleistas žodelis „ne“ ir vietoj „nesvetimausi“ gavosi „svetimausi“. Antrasis buvo pavadintas Acto Biblija, nes vietoj angliško vineyard (t.y. vynuogynas), parašius ne tą raidę, gavosi vinegar t.y. actas. 
   Manau, biblinių tekstų vertimuose pasitaiko klaidų, žinoma ir ne tik juose. Jau nepamenu kiek kartų mišių metu esu girdėjęs skaitinį iš apaštalo Pauliaus laiško filipiniečiams, o kur dar užsieniečių kunigų skaitomos Evangelijos pagal Morką ir Liuką. Smagūs tokie dalykai. Gal ir jūs su kokiais nors panašiais susidūrėte?

Komentarai