Išpažinties vardai

   Dažnai tenka išgirsti Atgailos sakramentą vadinant pačiais įvairiausiais vardais, nors dažniausias žinoma išpažintis. Nesileidžiant į pamąstymus apie tai, kad gal būt kiekvienas kuris naudoja kokį nors konkretų pavadinimą, nesąmoningai akcentuoja kokią nors šio sakramento dalį, tiesiog pasidalinsiu kokus ir kodėl pavadinimus išskiria Katalikų Bažnyčios katekizmas.
   Šis sakramentas yra vadinamas atsivertimo sakramentu, nes sakramentiniu būdu įvykdo Jėzaus raginimą atsiversti. Jis atveria kelią sugrįžti pas Tėvą, nuo kurio buvo nutolta per nuodėmę. Tad tokiu būdu mes kaskart nueidami prie klausyklos esame raginami naujam atsivertimui.
   Kitas pavadinimas kurį išskiria Katekizmas yra atgailos sakramentas. Taip jis vadinamas nes nusidėjusiam krikščioniui nurodo asmeninį ir bažnytinį kelią atsivertus gailėtis už padarytas nuodėmes ir už jas atsilyginti.
   Jis vadinamas ir išpažinties sakramentu. Čia esminis jo elementas yra prisipažinimas arba kitaip tariant nuodėmių išpažinimas kunigui. Išpažįstant nuodėmes  taip pat vyksta ir Dievo šventumo bei gailestingumo nusidėjusiam žmogui pripažinimas ir pašlovinimas.
   Kitas pavadinimas yra atleidimo sakramentas, nes kunigo sakramentiniu nuodėmių atleidimu Dievas penitentui suteikia atleidimą ir ramybę.
   Sutaikinimo sakramentas, nes nusidėjėliui dovanojama sutaikinanti Dievo meilė.

Komentarai