Šv. Paulius Mikis ir draugai bei Dievo pokštai

Brevijoriaus kalendorius. Vasario 6 d.
   Nenustoju tvirtinti, kad mano ir Dievo santykis yra pagrįstas humoru, tad noriu papasakoti vieną šiame santykyje atsiradusį papokštavimą. Taigi, 1999 metai. Būdamas pranciškonų postulantu Kretingoje, pirmą kartą į rankas paėmiau brevijorių. Bevartant jame esantį kalendorių negalėjau nepastebėti ir pasijuokti iš vasario 6 d. esančio minėjimo. Šią dieną minimas šv. Paulius Mikis ir jo draugai. Žinoma, nepaisant jo ir draugų kankinystės, juoką kėlė asociacijos su Disnėjaus animacinių filmų herojais: Peliukas Mikis ir jo draugai Plutas, Donaldas, Minė ir kiti. Taigi nuo to laiko, kiekviena proga, ypač jei pasitaikydavo koks pirmą kart besimeldžiantis brevijorių, jaučiau nenumaldomą pareigą užrodyti šią šventę.
   Praėjo daug metų, susituokėme su mano žmona Ūla. Netrukus po vestuvių netikėtai susivokiau, kad mūsų vestuvės įvyko būtent per Pauliaus Mikio ir jo draugų minėjimą, 2016 vasario 6 dieną. Taigi, kaip ir sakiau, mes su Dievu mėgstame pajuokauti, tik gal jo pokštai būna labiau netikėti. Štai ir turime santuokos globėjus, Paulių Mikį ir jo draugus.
   Šventasis Pauliau Miki ir jo draugai, melskite už mus. Amen.
Šv. Pauliaus Mikio ir jo draugų dieną susituokę Ūla ir Gabrielius
   P.S. Tiems kas nežinote šio šventojo, įdedu tekstuką iš bernardinai.lt:
   Vasario 6 d. minime šv. Paulių Mikį bei kitus jėzuitų ir pranciškonų kankinius Japonijoje. Paulius Mikis ir Japonijos kankiniai bei pranciškonų misionieriai mirė 1597 m.
   Po Pranciškaus Ksavero apaštalavimo Japonijoje jo darbą tęsė būrys jėzuitų japonų ir misionierių pranciškonų. Jie tapo vienais pirmųjų kankinių Tolimuosiuose Rytuose. Tarp jų buvo ir 33 metų jėzuitų brolis Paulius Mikis, rengęsis tapti kunigu bei daug pamokslavęs po savo šalį, taip pat 18-metis Jonas Gotosas ir 64 metų brolis Jokūbas Kizajas. Imperatoriaus įsakymu šie trys vienuoliai buvo suimti Meake ir per žiemą vežiojami po Japonijos miestus. Tačiau ta kelionė tapo ne išniekinimu, bet garbe Kristaus tikėjimui, nes taip vežami jie vis dar atvertinėjo žmones į krikščionybę. Galiausiai visi trys Nagasakyje buvo nukryžiuoti kartu su 23 pranciškonais. Tarp jų buvo nukankinti 6 mažesnieji broliai pranciškonai ir 17 japonų pasauliečių pranciškonų nuo 12 iki 40 metų amžiaus.
   Popiežius Urbonas VIII paskelbė juos palaimintaisiais, o popiežius Pijus IX 1862 m. kanonizavo.

Komentarai