Kodėl asilas dengtas rūbais?

   Turbūt visi žinote evangelinį pasakojimą apie Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Gal net derėtų sakyti įjojimą, nes į Jeruzalę jis pateko sėdėdamas asilui ant nugaros. Šiame pasakojime yra detalė į kurią mažai kas atkreipia dėmesį, jie atkreipia tai nežino kaip ją suprasti, o juo labiau kuo ji svarbi. Jei pamenate, tai prieš Jėzui užsėdant ant asilo mokiniai apdengia asilo nugarą savo apsiaustais. Matas ir Morkus mini, kad tada Jėzus užsėdo ant viršaus, o Lukas rašo, kad Jėzus buvo užsodintas. Kas čia per keistas dalykas? Gal asilas buvo purvinas ir mokiniai nenorėjo, kad mokytojas išsiteptų? Anaiptol. Čia susivokti padės 1 Kar 1,33, kuriame pasakojama, apie tai, kaip Dovydas nurodė kunigui Zadokui ir pranašams Natanui bei Benajai užsodinti Saliamoną ant mulo. Tai nuoroda į Senojo Testamento laikų karaliaus atpažinimo tradiciją. Na, o prie ko apsiaustai? Pasiaustų klojimas sena Izraelio karalystės tradicija: Visi paskubomis nusiėmė skraistes, suklojo jam po kojų ant plikų laiptų, pūtė ragą ir paskelbė: „Jehu'as yra karalius!“ (2 Kar 9,13). Taigi čia aptinkame du simbolius kuriais mokiniai išpažįsta, kad Jėzus yra karalius. Du nedieli, bet reikšmingi simboliai.

Komentarai