Prisikėlimas ir velykiniai margučiai

   Sunku pasakyti iš kur atsirado tradicija Velykų dieną marginti kiaušinius. Tikrai žinoma, kad kiaušinių dažymo ir jais keitimosi paprotys yra daug senesnis už krikščionybę, nes beveik visos senojo pasaulio tautos tokį paprotį žinojo. Toks paprotys siekia III a. pr. Kr., tad kai kuriose vietovėse kiaušiniai marginami jau daugiau kaip 5000 metų.
   Dar gerokai iki Kristaus gimimo kiaušinis laikytas pavasario ir gamtos atgimimo simboliu, o taip pat bet kokios gyvybės ir pasaulio pradžios simboliu. Senuosiuose mituose egzistuoja įvairūs pasakojimai apie tai, kad pasaulis, gyvūnai arba žmonės atsirado iš pirmapradžio kiaušinio. Kadangi senovėje žmonės matydavo kaip iš kiaušinio išsirita nauja gyvybė, jie naudodami kiaušinio įvaizdį, simboliškai bandė paaiškinti pasaulio ir viso kas gyva atsiradimą.
   Krikščionybėje išmargintas kiaušinis simbolizuoja Kristaus prisikėlimą. Kiek yra žinoma pradžioje krikščionys kiaušinius dažydavo raudona spalva, nes ji simbolizavo Kristų. Egzistuoja senovinė legenda menanti pirmuosius krikščionybės amžius. Legenda byloja, kad kartą Marija Magdalietė atkeliavo pas imperatorių Tiberijų. Būdama neturtinga padovanojo jam kiaušinį ir tarė: Kristus prisikėlė! Imperatorius pasijuokė iš tokio krikščionių tikėjimo prisikėlimu ir pasakė, jog prisikėlimas toks pats įmanomas kaip šito kiaušinio tapimas iš balto raudonu. Ir štai imperatoriaus akyse kiaušinis nusidažė raudonai. Pasakojama, kad tuomet imperatorius patikėjo Kristaus prisikėlimu.
Χριστός ἀνέστη!
Ἀληθῶς ἀνέστη!

Komentarai