Kaip suprasti tuos keistus biblinius kodus?

   Praktiškai kiekvienoje Biblijoje tekstas suskirstytas nedideliais gabaliukais virš kurių yra siužeto pavadinimas, kiekvienoje esama skirstymo skaičiais (skyrius ir eilutė). Retas kuris žino, kad skaičių nebūta iki XII a., o siužeto pavadinimai atsirado tik dabartiniais laikais. Jų paskirtis kaip ir komentaro, t.y. palengvina suvokimą apie ką kalba tekstas, na ir gal kažkiek padeda lengviau atrasti norimą tekstą jei nežinai konkretaus skyriaus ir eilutės. Biblijos padalinimas skyriais atsirado tik XII a. po Kr., o eilutėmis sunumeruota neankščiau XVI a. 
    Nesusidūrusiems su biblinio teksto numeracijos ypatumais, pradžioje sumišimą kelia visokie sutrumpinimai, pvz. Jn 4,18 ir 1 Jn 4,18. Tiesa kablelis paprastai naudojamas tekstuose lietuvių kalba. Kitų kalbū tekstuose dažnai veitoj kablelio naudojamas dvitaškis, tad mūsų pasirinktos eilutės atrodys taip: Jn 4:18 ir 1 Jn 4:18. Tai paminiu nors esmės tai ir nekeičia. Visų nuorodų suskirstymas turi tokią pačią seką:
   a) Pirmas skaičius žymi Biblijos tekstą, jei jis turi kelias dalis, pvz. pirmas arba antras laiškas korintiečiams, pirma arba antra Samuelio knyga ir pan.;
   b) tada seka Biblijoje esančios knygos sutrumpinimas, pvz. Ps – Psalmių knyga, Mt – Evangelija pagal Matą, Apr – Apreiškimas Jonui ir t.t., nežinantys santrumpas tikrai ras daugumoje Biblijų;
   c) tada rašomas skyrius ir, po kablelio, eilutės numeris arba numeriai, pvz. 2,3 (antras skyrius, trečia eilutė), 13,4-10 (tryliktas skyrius, nuo ketvirtos iki dešimtos eilutės), 18,3.20 (aštuonioliktas skyrius, trečia ir dvidešimta eilutės)
   Kartais eilučių žymėjimo išmanymas gali būti labai svarbus. Pasakojama, kad vienose vestuvės norėjo, kad perskaitytų 1 Jn 4,18 (Pirmas Jono laiškas), o perkaitė Jn 4,18 (Evangelija pagal Joną) ir gavosi štai kas:
   Norėta: Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę (1 Jn 4,18)
   Perskaityta: nes jau esi turėjusi penkis vyrus, ir dabartinis anaiptol ne tavo vyras (Jn 4,18)
   Viliuosi, kad ši trumpa instrukcija pagelbės susigaudant skaitant Šventąjį Raštą.

Komentarai