Kas tas vyras kuriam Petras ausį nukirto?

   Kartais pažįstamų paklausinėju keistų klausimų apie Bibliją. Dažniausia atsakymai būna žinomi, bet tai tokios smulkios detalės kurios neišlieka galvoje, bet tai be galo įdomios detalės, galinčios naujai nušviesti Šventojo Rašto eilutes arba atskeisti platesnį kontekstą. Viena iš tokių klausimų yra: Koks vardas to vyruko, kuriam Petras ausį nukirto?
   Nagi, tai koks jo vardas ir kas jis toks? Na, tikiuosi pamąstėte, (ne)atspėjote ir dabar galėsite su juo šiek tiek susipažinti. Viena eilutė Biblijoje gali pateikti daug informacijos, taigi skaitom: Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus (Jn 18,10).
   Evangelistas Jonas mums nurodo, kad tai vyriausiojo kunigo tarnas ir nurodo jo vardą – Malkus. Iš to galime manyti, kad tai nėra eilinis vergas ar samdinys. Tai nurodoma ir tekste, nes jis įvardijamas kaip tarnas. Nepaisant to, kad kai kuriuose vertimuose galima rasti jog Malkus yra vergas, labiau tikėtina, kad tai buvo aukščiausio rango tarnas. Taip pat svarbu, kad Malkumi galėjo vadintis ne bet kas. Hebraiškai šis vardas skamba Mēlēk ir kildinamas iš semitinės šaknies mlk, t.y. karališkas. Tuo metu šis vardas buvo paplitęs tarp kaiminystėje gyvenusių nabatėjų (semitų etninė grupė, IV a. pr. m. e. – VII a. gyvenusi Artimuosiuose Rytuose ir kalbėjusi aramėjų kalbai gimininga kalba). Malkaus vardu vadinosi du nabatėjų karaliai Malkus I (50-28 m. pr. Kr.) ir Malkus II (40-71 m. po Kr.). Istoriniai šaltiniai liudija, kad šiuo vardu vadinosi ir daug aukšto rango tarnų. Tikėtina, kad Jono minimas Malkus galėjo būti arabų kilmės, o tai reikštų, kad jis nebuvo vergas. Malkus būdamas aukšto rango tarnu, galėjo atstovauti vyriausiojo kunigo valdžią (nes ko jis dar ten būtų malęsis?).  Taip pat, tikėtina, kad Petras nebūtų smogęs pirmam pasitaikiusiam vergui, nes nebūtų prasmės. Kiekvienas kuris nors kiek mokėsi kovos menų (o Petras, kad taip mikliai nukirstų ausį, tikrai turėjo pasimokinti kovoti kardu) žino, kad pradžioje reikia iškirsti svarbiausią grupės asmenį, t.y. vadą. Egzegetai šiuo atveju mano, kad Petras tikrai suvokė ką daro ir kam smogia. Čia vėlgi tikėtina, kad Malkus galėjo turėti kokius nors skiriamuosius ženklus, tad Petras tikrai nesupainiojo ir smogė tam kam planavo.
   Viliuosi, kad šią biblinio teksto dalį, dabar skaitysite kiek kitaip.

Komentarai