Pas ką Jėzus valgė Velykų vakarienę?

   Paklausus tūlo krikščionio, pas ką Jėzus valgė paskutinę vakarienę, dažniausias atsakymas būna „Pas kažkokį tai vyrą“ ir tai jei atsakantysis būna kiek daugiau paskaitęs Bibliją. Tačiau išsamesnio atsakymo paprastai neišgirsti. Žinoma, rekonstruoti pas ką buvo valgoma Velykų vakarienė sudėtinga, juo labiau neįmanoma įvardinti konkretaus žmogaus bei jo vardo, tačiau Carsten P. Thiede pateikia gana įdomių įžvalgų šiuo klausimu. Anot jo, viskas remiasi į vyrą su ąsočiu. Kai kuriems turbūt kyla klausimas: Kokiu dar ąsočiu? Atsakymas slypi Evangelijoje pagal Luką 22,8-13:

Jėzus pasiuntė Petrą ir Joną, liepdamas: „Eikite ir paruoškite mums Velykų vakarienę“. Jie paklausė: „O kur norėtum, kad mes paruoštume?“ Jis atsakė: „Štai jums įeinant į miestą, jus pasitiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Eikite paskui jį iki tų namų, į kuriuos jis užsuks,  ir sakykite namų šeimininkui: 'Mokytojas prašė paklausti: Kur menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?'  Ir jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Tenai ir paruoškite“. Nuėję jie rado viską, kaip Jėzus buvo sakęs, ir parengė Velykų stalą.

     Taigi, Jonas ir Petras sutinka vyrą su ąsočiu. Gana keistas apibūdinimas, tačiau geras identifikacinis ženklas. Kiek yra žinoma, tais laikais vandenį ąsočiuose nešiodavo tik moterys. Nešdavo paprastai ant galvos. Vyrai, paprastai tik vergai ir tarnai, vandenį nešdavo vandenmaišiuose po pažastimi. Kadangi čia ąsotį neša vyras, tai galima daryti prielaidą, kad jis priklauso bendruomenei kurioje nėra moterų, tarnų ir vergų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bendruomenė turėjo būti pakankamai didelė, kad gebėtų išlaikyti svečių namus į kuriuos gali priimti pašaliečius. Tuometinėje Jeruzalėje buvo tik viena tokia bendruomenė, tai esenai. Esenai buvo labai svetingi, o Pesach šventės metu, svetingumui buvo skiriamas didelis dėmesys. Žinoma, vien dėl apsilankymo pas esenus, negalime tvirtinti, kad Jėzus ir apaštalai buvo esenai, tai gali reikšti ir tai, kad tuometinės žydiškos bendruomenės nebuvo viena nuo kitos uždaros.

Komentarai