Gyvuliukai matę Jėzaus gimimą: kas jie?


   Jei paklausčiau kokie gyvuliai buvo prie Jėzaus jam gimus tvartelyje, ką atsakytumėte? Ką apie tai kalba Evangelijos?

   Taigi koks jūsų atsakymas? Įprasti atsakymai būna asilas ir jautis, bet kaip yra iš tiesų? Deja, bet Evangelijų pasakojimai mums apie gyvuliukus nepasakoja, tad mes iš tiesų nežinome kiek ir kokių jų buvo tvartelyje. 

    Veiksmas vyko grotoje, kuri Jėzaus laikais atstojo tvartą ir jame būdavo nakčiai ar esant šalčiams suvaromi gyvuliai. Žinodami, kad veiksmas vyko tvartelyje, galime daryti prielaidą, kad ten turėjo būti gyvulių. III-IV a. autoriai prisimindami pranašo Izaijo žodžius: Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias (Iz 1,3) jau mini šiuos du gyvuliukus. Jautis, kuris buvo siejamas su pagonybe, simbolizavo ne žydų kilmės žmones, taip pat jis buvo visiško atsidavimo simbolis. Asilas buvo nuoroda į judėjus, traukiančius Įstatymo jungą, o taip pat buvo skirtas turtingumo ir skurdo kontrastui pabrėžti. Kadangi Evangelijos mini, jog gimusį Jėzų pasveikino piemenėliai, prakartėlėje imti vaizduoti ir avinėliai.

Komentarai