Šventojo Valentino istorija

Artėja švento Valentino diena, kai įsimylėjėliai sveikins vienas kitą. Kažkada klausinėjau Bažnyčios žmonių apie šv. Valentiną, įdomu, kad retai kada išgirsdavau ką nors apart to kad jis yra įsimylėjėlių globėjas. Šventojo Valentino istorija retai kuriam žinoma. Realios istorijos ko gero nebeatgaminsime, bet esama legendų apie šv. Valentiną, tad trumpai į jas ir žvilgtelėkime.

Bažnyčioje įprasta švęsti šventųjų gimimo Dangui dieną, t.y. paminint jo mirties dieną. Šv. Valentino istorija ne išimtis. Beje, nuotraukoje matote šventojo Valentino relikviją.

Tai gi, ši istorija istorija prasidėjo III a. Imperatorius Klaudijus II išleido įsakymą, įpareigojantį visus Romos gyventojus garbinti dvylika pagonių dievų. Jis siekė suburti kuo didesnę kariuomenę, net buvo išleidęs įsakymą, laikinai draudžiantį tuoktis, nes manė, kad šeimos vyras negali būti geras karys, jei jam svarbesnė jo šeima.

Tuo metu gyveno vyskupas Valentinas, kuris sakoma, kad išklausydavo mylinčiųjų žmonių išpažintis ir slapta juos sutuokdavo. Klaudijus II-asis, sužinojęs, kad vyskupas paslapčia daro tai kas draudžiama įsakymu, suėmė. Valentino įkalinimo metu vyko įdomūs dalykai: kalėjimo prižiūrėtojas Asterijus matydamas, kad Valentinas išsimokslinęs žmogus, paklausė, ar šis sutiktų mokyti jo dukrą Juliją, aklą nuo pat gimimo. Valentinas tapo jos mokytojus: skaitė jai Romos istoriją, mokė aritmetikos ir kalbėjo apie Dievą. Julijai vis labiau įtikint, vieną dieną kalėjimo celę nušvietė ryški šviesa ir ji praregėjo. Paskutinėmis savo gyvenimo dienomis, norėdamas išsaugoti Julijos tikėjimą, Valentinas jai paliko laišką, kuriame ragino laikytis Viešpaties. Laišką jis pasirašė – „Tavo Valentinas”. Kitą dieną prie vartų, kurie vėliau buvo pavadinti Švento Valentino vardu (Porta Valentini), jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Tai buvo 270 m. vasario 14 – oji. Praėjus dviem amžiams, popiežius Gelazijus I vasario 14 d. paskyrė šv. Valentino atminimui.

Taigi, sveikindami savo mylimąjį su šv. Valentino diena, nepamirškite, jog tai yra įsimylėjėlių globėjo mirties pasauliui ir gimimo Dangui diena. Tad teikdami dovaną, nepamirškite pasimelsti už savo antrąją pusę, prašydami šventojo Valentino užtarimo.

Komentarai