Ar Bažnyčia skleidžia propagandą?

   Diskusijose gana dažnai išgirstu teigiant, kad Bažnyčia skleidžia propagandą. Niekad nežinojau ką atsakyti, nes ką jau čia beatsakysi, jei žmogus turi tokią nuomonę. Tačiau beskaitant Edward Bernays knygos Propaganda lietuviško leidimo įvadą parašytą prof. Gintauto Mažeikio aptikau labai įdomią detalę. Anot profesoriaus terminas propaganda pirmą kartą panaudotas 1622 m. kai popiežius Grigalius XV, bijodamas protestantizmo plitimo pasaulyje, pasiūlė prie Romos kurijos įsteigti Tikėjimo skleidimo kongregaciją. Jos originalus pavadinimas skamba taip: Congregatio de Propaganda fide. Kongregacijos tikslas buvo rūpinimasis misijomis Naujajame Pasaulyje, nes reikėjo spręsti Katalikiško tikėjimo skleidimo problemas: siekta aprūpinti misionierius tinkama literatūra, rengti misionierius ir prižiūrėti jų vykdomas misijas. Tuo metu žodis propaganda neturėjo dabartinės konotacijos (t.y. nereiškė melo, dalinės ar selektyvios tiesos), bet nurodė į visišką tiesą ir apgaulės priešingybę. Kurį laiką terminas taip ir buvo suprastas, tačiau ilgainiui, protestantizmas ir antikatalikiškos organizacijos iškreipė šią prasmę ir XIX a. žodis pamažu įgavo menkinamąją ar pašiepiamą prasmę iš serijos „čia gi popiežininkų kliedesiai“. Nuo to meto vis labiau artėta prie dabartinės žodžio prasmės reiškiančio siekį iškreipti realybę.

   Taigi, Katalikų Bažnyčia daug dalykų pradėjo, po to tie dalykai patekę į netinkamas rankas atsisukdavo prieš ją, pvz. inkvizicija, kuri kol buvo Bažnyčios jurisdikcijoje jokių deginimų nevykdė (bet tai atskira tema ir kada nors ją panagrinėsime atskirai). Taip yra ir su propaganda. Jei laikytumėmės  pirminės termino reikšmės, tada kiekvienas katalikas turėtų didžiuotis, jog Bažnyčia skleidžia propagandą, nes tai reiktų, jog ji kalba tiesą. Tačiau net ir dabartiniame, negatyviosios sampratos kontekste, mes galime kalbėti ne tik apie priešišką propagandą skirtą demoralizuoti priešo karius ar civilius, bet ir draugišką propagandą kuria siekiama pakelti savų karių moralę ir kovinę dvasią. Žinoma, dabartinėje sampratoje propaganda vis tiek turi melo šleifą, net ir geroji kuri gali būti grindžiama „šventu“ melu. Tačiau aš mėgstu pirmines žodžių prasmes, todėl dabar jau žinosiu ką atsakyti metant kaltinimus apie Bažnyčios skleidžiamą propagandą.

Komentarai