Kas gi tas Licenciatas?

   Dalyvaujant krikščioniškuose bei moksliniuose renginiuose kartais prieš mano vardą atsiranda keistas sutrumpinimas Lic. Neretai esu klausimas kas čia per dalykas. Atsakius, kad tai licenciato laipsnis susilaukiu klausimo: Kas čia per laipsnis? Na tada tenka aiškinti. Sumąsčiau, kad jį reikia bent trumpai aprašyti, gal mažiau teks žodžiu pasakoti.

   Pradėkime nuo to, kad apsigynęs licenciato laipsnį pradžioje ir pats likdavau nesupratęs, kai bažnytinėje akademinėje bendruomenėje jį paminėjus manęs perklausdavo: Magistrą ar licenciatą? Nes ir pats buvau įsitikinęs, kad tai vienas ir tas pats, tik kitaip vadinamas. Tiesiog stebėjausi, kad tokia keista magistro ir licenciato diferenciacija: pirmasis suvokiamas vos ne kaip bakalauras, o antrasis – nu jau be vienos minutės daktaras. Stebėjausi, kol nepanūdau pats pasigilinti.

   Taigi, paprastai tariant licenciato laipsnis yra antrosios pakopos mokslinis laipsnis. Jis aukštesnis už magistro laipsnį, tačiau žemesnis už daktaro laipsnį. Šis laipsnis suteikiamas pabaigus teologines studijas popiežiškųjų teisių universitete arba fakultete. Licenciato laipsnis yra būtina kanoninė sąlyga norint įstoti į doktorantūrą popiežiškųjų teisių universitetinėse studijose. Jonas Paulius II dokumente Sapientia chrstiana rašo:  „Niekas negali būti priimtas į doktorantūrą, jei prieš tai nėra įgijęs licenciato.“ (SC 49.2).  Taip ir gaunasi, kad pabaigę teologijos magistrą, studentai negali stoti į doktorantūrą, nes laipsnis neatitinka. Gal būt todėl ir gaunasi toks keistas vertinimas apie kurį kalbėjau pradžioje. Juo labiau, kad licenciato laipsnis jo turėtojui suteikia leidimą dėstyti bet kuriame katalikiškame universitete, seminarijoje ar popiežiškajame fakultete visame pasaulyje.

   Lietuvoje tokį laipsnį teikia tik Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete. Ką tai reiškia studentui?? Kad licencitas rašo didesnės apimties baigiamąjį darbą nei magistrantai, taip pat jis turi išsilaikyti baisujį egzaminą vadinamą Ex Tota kur keli profesoriai valandą laiko klausinėja licencijuojamojo random klausimus iš teologijos. Žodžiu, tai kiek rimtesnės studijos po kurių gauni magistro diplomą (nes VDU kitokio neišduoda, na bent jau mano studijų laikais neišduodavo) ant kurio pažymima, kad įgijai teologijos licenciato laipsnį. Na, o gavęs diplomą prieš vardą jau gali rašyti keistąjį sutrumpinimą Lic. ir taip trikdyti žmones, nu nes tikrai paklaus.

  Beje licenciatas gali būti suteiktas baigus ne tik teologiją, bet ir kitus sakralinius mokslas pvz. kanonų teisę, bažnytinį meną ir pan. Žinau, kad kai kurie kiti mokslai, pvz. teisė, taip pat kai kuriose šalyse teikia licenciato laipsnį, bet čia kalbėjau tik apie bažnytinį licenciatą, kitur jo reikšmė gali būti kitokia.

Komentarai