Broliai ir sesės? Apie Šventojo Rašto skaitymą liturgijoje

 

Šiandien, kaip ir daug kartų ankščiau, girdėjau kaip skaitovas, Mišių metu, pradeda skaityti  Apaštalo Pauliaus laiškus: Broliai ir seserys... Graži pradžia, tik tiek, kad skaitinių knygoje būna parašytas tik kreipinys „Broliai“. Rodos kaip ir būtų logiška pridėti kreipinį „Sesės“, tačiau tai kelia daug minčių, dalimi čia ir pasidalinsiu.

Visų prima, nemanau, kad skaitovas turėtų kažką pridėti nuo savęs, ko nėra parašyta liturginėse knygose, nes viena vertus negali būti tikras, kad jis ir kitur kažko neprideda nes jam taip pasirodė gražiau, kita vertus apaštalo Pauliaus laiškuose visada kreipiamasi tik į „Brolius“, tad skaitovas nenoromis iškraipo Naujojo Testamento teologinę mintį, o taip pat rodo, kad nesuvokia, ką reiškia būti broliais krikščioniškąja prasme.

Kodėl kreipinio „broliai“ pakanka? Nes brolystė Kristuje apima ir seserystę. Tai žodis nusakantis jog Kristuje nėra skirstymo, tėra broliški santykiai. Pauliaus kreipimasis kaip į brolius apima ir vyrus ir moteris, panašiai kaip visi, nepaisant lyties ar kitų skirtybių, visi krikščionys yra vadinami „Kristaus sužadėtinėmis“. Tiek Anupras, tiek Onutė yra Kristaus sužadėtinė bei broliai. Bandydami kažkaip kitaip naudoti terminiją, mes nukrypstame nuo esmės.

Suprantu, kad skaitovas siekia tekstą priartinti prie susirinkusių, bet ar jis turi tam teisę? Greičiausiai ne. Senovėje už tokius pataisymus, žmogus greičiausiai užsitrauktų sunkiąją nuodėmę, dabartiniais laikais, greičiausiai niekas į tai neatkreips dėmesio, nebent koks vienas kitas teologas, kuris mėgsta kabinėtis prie smulkmenų. Čia vėlgi susiduriame su bėda, kad Bažnyčioje skaitinius skaito bele kas, žmonės nėra tam ruošiami, jiems nesuteikiamos ir elementarios žinios kaip ir ką jis ten turi skaityti. Toks jausmas, kad pakankamas kriterijus čia yra: Skaityti moki? Tinki. Taip ir gaunasi, kad iš streso ar gerų norų žmonės ima ir prikuria nebūtų dalykų. Kažkada ir pats iš streso, kai kunigas prieš Mišias pripuolė ir paprašė pagiedoti psalmę, tačiau jos nedavė net pasižiūrėti, esu ne kartą po kokią pusę psalmės pats eigoje sukūręs. Aišku, stresas, kaip ir pateisinamas dalykas, tačiau vėlgi, rodo, kaip neatsakingai parenkami tekstų skaitovai ir kas iš to gaunasi.

Žinoma, čia gal ir nėra didelė bėda, tiesiog manau, kad liturgijoje naudojami Šventojo Rašto tekstai, turėtų būti skaitomi pasirengusių žmonių, kad parapijose turėtų būti su tais žmonėmis dirbama, jie turėtų būti mokomi, šviečiami ir treniruojami. Aš pats, jei kunigas prieš Mišias pripuola su prašymu paskaityti skaitinį, paprastai atsisakau. Viena vertus tikrai yra vertesnių žmonių galinčių tai daryti, kita vertus, man asmeniškai sudėtinga garsiai skaityti tekstą garsiai, jei prieš tai nesitreniravau.

Taigi, jei tau, mielas skaitytojau, kada nors Mišiose pasitaikys skaityti Pauliaus laiškus, palik ten brolius, nes seserys čia ne prie ko.


Komentarai

  1. Naujai išleistoje skaitinių knygoje apaštalo Pauliaus laiškai prasideda žodžiais Broliai ir seserys. Tad skaitovas savo žodžių neprideda.

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Net jei ir neprideda, esmė ne tik tame, bet kad skaitovai nėra rengiami šiai tarnystei.

      Panaikinti

Rašyti komentarą