Ar katalikui dera švęsti Heloviną


 Kažkada vienoje radijo laidoje manęs paklausė:

   - Ar katalikai gali švęsti Heloviną?

   Atsakiau:

   - Ne, nes spalio 31-ąją yra švenčiama Reformacijos diena.

   Tiesa pasakius manau, kad tai ko gero vienintelė teologinė racionali priežastis jo nešvęsti. Dalis pažįstamų katalikų dar gerokai iki Helovino pradeda dalintis žinutėmis kaip jie nešvęs Helovino, nes tai esą satanistinė šventė kurioje šlovinama mirtis, tad katalikas neturėtų jos švęsti.

    Šiaip tas demonų, satanistų ir magijos matymas visur kur reikia ir nereikia, yra labai prietaringa pozicija. Pagrįsta gandais arba kartais buvusių satanistų pasisakymais. Įdomu tai, kad Bažnyčia oficialiame lygmenyje jokio draudimo nėra išsakiusi, apie tai kalba tik įvairios, neretais ultraradikalios arba radikalios katalikų grupės. Čia svarbu atminti, kad įvairių krikščioniškų bendruomenių ar paskirų teologų pasisakymai vienu ar kitu klausimu nėra objektyvus teologijos šaltinis, objektyvus jis būna tada kai apie tai kalba Bažnyčios mokymas, Bažnyčios tėvai ir panašūs autoritetai. Žodžiu jei Bažnyčia apie kažką nesako, vadinasi ji nemato tame pavojaus, nepaisant to kad kažkas tai mato. Panagrinėjus Halovino istoriją, galime labai nustebti, nes ji turi katalikiškas šaknis. Apie tai rašiau Bernardinai.lt straipsnyje „Tas baisusis Helovinas:švęsti ar nešvęsti, štai kur klausimas“, tad nesikartosiu, norintys galite paskaityti atsidarę nuorodą.

   Taip pat įdomu ir tai, kad tokių grupelių pasisakymai paprastai laikomi oficialiu Bažnyčios mokymu, o kai jam bandai prieštarauti, esi laikomas eretiku. Ne ką mažiau keista ir tai, kad visas antihelovinyzmas pas katalikus atkeliavo iš radikaliųjų protestantų. Kai panagrinėji giliau, tai netrunki pastebėti, kad žinutės paimtos iš tokių protestnatiškų judėjimų kuriuose katalikai laikomi stabmeldžiais, o Mergelės Marijos ir šventųjų kultas spiritizmu, tik štai katalikas arba atsirenka selektyviai ir dalinasi tik dalimi jų mokymo arba pasidalina visa žinia, nelabai suprasdamas, kad tuo pačiu paprieštaravo ir tam kuo pats tiki. Na, o apie rėmimąsi ex satanistų žinutėmis... Na, čia būtų tas pats kaip aiškinant teologiją remtis buvusio kataliko pasisakymais: nei autoritetingumo, nei tiesos tame nelabai rasime, nes niekas perėjęs į kitą religiją nepalieka savo bendruomenės be nuoskaudos ir noro ją paniekinti.

  Kažkada popiežius (berods) Urbonas III kalbėdamas apie raganų persekiojimą yra pasakęs: tikėjimas raganomis yra prietaras, tad inkvizicija labiau turėtų domėtis ne raganomis, o tais kurie jomis tiki.  Tad, linkiu katalikams netikėti prietarais, neieškoti raganų ir, jei taip norisi, nešvęsti Helovino be skambių ir deklaratyvių prietaringų lozungų.

Komentarai