Mazgų metafizika


    Man kaip teologui ir išlikimo ekstremaliose situacijose mokytojui, rūpi ne tik fizinis išgyvenimo aspektas, bet ir metafizinė prasmė. Tad šiek tiek pasidomėjau mazgo simbolika. Daug visko įdomaus galima atrasti, čia pateikiu keletą įdomesnių simbolinių prasmių:

    Mazgas simbolikoje paprastai reiškia jungtį arbą sąsajas tarp žmonių bei reiškinių. Taip pat mazgas nurodo ir ryšį su globojančiomis jėgomis bei yra komplikacijų bei kliūčių įvaizdis. Senovės Egiptiečiams mazgas simbolizavo gyvenimą bei nemirtingumą, pvz. Izidės mazgas buvo atvaizduojamas ąsotuoju kryžiumi. Kai kuriuose kraštuose per vestuves mazgas laikytas meilės ir santuokos įvaizdžiu, todėl senojoje krikščioniškoje santuokos liturgijoje jauniesiems būdavo stula surišamos rankos. Pranciškonai savo priklausymą Mažesniųjų brolių ordinui išreiškia trimis mazgais ant abito virvės, reiškiančius tris duodamus įžadus: neturtą, skaistybę ir paklusnumą. Islame mazgas laikomas globą teikiančiu simboliu, arabai barzdoje surišdavo įvairius mazgus, kad tie apsaugotų nuo blogos akies. Plačiai paplitęs ir simbolinis mazgo išrišimo aiškinimas. Budizme tai reiškė išminčiaus išsilaisvinimą iš regimybės pasaulio. Mirtis taip pat kartais būdavo lyginama su mazgo atrišim. Mazgo atrišimas taip pat simbolizavo savęs atidavimą kitam bei atsivėrimą pvz., Maroke sutuoktinis galėjo pradėti santuokinį gyvenimą tik atrišęs septynis nuotakos drabužių mazgus. Aleksandro Didžiojo perkirstas Gordijaus mazgas tapo simboliniu priežodžiu, reiškiančiu: teigiama prasme - ryžtingą veiksmą, neigiama prasme kartais ir šiurkštų nekantrumą.


Komentarai