Paradoksalioji avies psichologija

 


   Jėzus sakė „Jeigu kas turėtų šimtą avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų devyniasdešimt devynių kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios?“ (Mt 18, 12). Rodos, visiškas paradoksas – palikti visas avis, kad atrastum vieną, juk kitos išsilakstys ir teks ieškoti dar ir jų. Žmogišku žvilgsniu – tai visiška nesąmonė. Norėdami suprasti šį paradoksą, turime susipažinti su avių bandos psichologija.

   Norėdami pasakyti, kad visi, net nesusimąstydami, juda ta pačia kryptimi, naudojame epitetą „avių banda“. Įprastai šiuo posakiu norima įžeisti grupę, sumenkinant jos narių laisvą valią ir mąstymo gebėjimus. O varge, tai Jėzus mus laiko avinais, nemąstančia avių banda!? Paradoksas, tačiau šis palyginimas toks baisus gali pasirodyti tik tiems, kas neaugina avių. Piemuo sakys, kad tai geras palyginimas: avys laikosi kartu, jos eina paskui vedlį, jei vedlio nėra, jos paklūsta jo padėjėjui aviganiui. Taip yra ir su mūsų Bažnyčia: turime Gerąjį Ganytoją – Jėzų, mes laikomės kartu, nes esame bendruomenė – banda; Jėzui padeda mūsų piemuo vyskupas su ištikimais aviganiais kunigais. Jei kuris bendruomenės narys pasimeta, bendruomenė sunerimsta, o piemuo eina jo ieškoti.

   Dar vienas avies psichologijos paradoksas – avys, atradusios kelią, juda juo, nepaisydamos jokių kliūčių, tad piemuo žino, kad, jei viena pasimetė, likusios judės toliau tuo pačiu keliu ir jis jas ras nepaklydusias. Taip ir mes Bažnyčioje – net jei ir nebėra kunigo, gebame judėti tuo pačiu keliu, kol vėl sugrįžta piemuo su paklydusia avimi.

   Avies paradoksas – nors kalbėsenoje įprastai ir turi neigiamą konotaciją – bibliniame kontekste rodo tvarinį, kuris ištikimai juda ten, kur Viešpats jį veda. Todėl avis yra ištikimo Dievo tarno simbolis.

   Kitas avies psichologijos paradoksas yra toks, kad Jėzus ne tik mus laiko avių banda, bet ir pats yra Avinėlis. Mes esame avių banda su Avinėliu priešakyje. Jėzus – Avinėlis, nes mes – avys. Jis tapo vienu iš mūsų bandos. Jis gimė tvartelyje, kur įprastai ir gimsta avys. Paradoksas ir tai, kad Jėzus, pats būdamas Avinėliu, tuo pačiu yra ir Piemuo. Galime sakyti, kad tokiu būdu velykiniame Avinėlyje atsispindi dvi Jėzaus Kristaus prigimtys: dieviškoji ir aviškoji arba kitaip – žmogiškoji.

   Paradoksalu ir tai, kad katalikai ne tik save ir Jėzų vadina avimis, bet ir Mergelę Mariją melsdamiesi taip pat kartais tarsi pavadina „ave“. Jie sako: „Ave Maria“. Lietuvių kalba tai atrodo lyg pasityčiojimas, bet kai kurie Bažnyčios Tėvai pastebėjo, kad tik tikroji avis, galėjo atvesti į pasaulį tikrąjį Velykų Avinėlį.

   Viešpatie, leisk mums kartu su Tavimi gimti tvartelyje ir užaugus tapti ištikimomis avimis, kurios neišklys iš kelio net tada, kai Tu išeisi ieškoti tos vienos paklydusios.

Komentarai