Serratia marcescens ir eucharistiniai stebuklai


   Šiais laikais, kad Bažnyčia kažką pripažintu stebuklu, yra atliekamas išsamus tyrimas, tam kad atmesti visas racionaliai paaiškinamas priežastis. Paradoksalu, kad kartais tikintiesiems, to nereikia ir jie stebuklu laiko dalykus kurie nėra stebuklingi. Manau, tai labai netikusi prieiga, nes laikydami stebuklais dalykus, kurie gali būti paaiškinti, kaip neprieštaraujantys gamtos dėsniams, galime diskredituoti Bažnyčią. Jau ir taip, nepaisant Bažnyčios siekio, kad tikėjimas turi būti racionalus ir kvestionuojamas, bažnyčios atstovus laiko lengvatikiais, dalis visuomenės laiko lengvatikiais ar tikinčiais visokiais keistais dalykais. Tokiame kontekste norisi paliesti eucharistinių stebuklų klausimą. Numanydamas, kad kai kurie tikintieji, gali ne taip suprasti, iškart įspėju, kad čia nesiekiu paneigti eucharistinių stebuklų kaip tokių, tik bandau atrasti būdus kurie padėtų atsijoti menamus stebuklus, nuo galimai tikrų.

   Taigi, eucharistinių stebuklų dalis, kalba apie iš ostijos ar aukojamos duonos tekantį kraują. Tokie stebuklai paprastai naudojami kaip argumentas siekiant įrodyti, kad konsekruota duona iš tiesų pavirsta į Kristaus kūną. Įdomu tai, kad tokio pobūdžio stebuklai egzistavo dar iki krikščionybės. 332 m. pr. Kr. Imperatorius Aleksandras Didysis, Tiro apsupties metu, valgė duoną ir pamatė ant jos atsiradusias raudonas kraujo dėmes. Jis tai palaikė ženklu, kad liesis priešų kraujas, todėl tai įvertino kaip gerą pergalę lemiantį ženklą. Taigi, koks galėtų būti žemiškas šio stebuklo paaiškinimas?

   Egzistuoja tokia bakterija serratia marcescens. Tai labai maži pirmuonys, kurie esant pakankamam drėgmės kiekiui labai gerai auga ant kai kurių maisto produktų, pvz. duonos. Jie dauginasi labai sparčiai, tad greitai atsiranda ištisos kolonijos, kurios pasidaro regimos kaip raudonos spalvos dėmės. Vizualiai jos atrodo labai panašiai kaip kraujas. Tokios kolonijos pavyzdį matote nuotraukoje: ant macos susiformavusi bakterijų kolonija išties panaši į kraują. Eucharistiniai stebuklai, deja, tačiau ne visada yra ištiriami mokslininkų, tad klausimas, kiek yra tokių atvejų kai tikintieji garbina bakterijas, o ne Kristaus kraują?

Komentarai