Kas yra talentas iš Jėzaus palyginimo?

Standartinė amfora
   Jėzaus palyginime apie tris tarnus (Mt 25,14 – 30) aptinkame žodį „talentas“, kurį dabartiniai krikščionys dažniausiai supranta kaip kažkokią Dievo duot savybę ar dovaną, kaip, pavyzdžiui, ideali klausa, gebėjimas rašyti abiem rankom ir t.t. Skaitant Jėzaus palyginimą, tampa akivaizdu, jog čia kalbama ne apie savybes, o apie kažką kito.
   Gal kai kurie nustebsite, sužinoję, kad graikų kalba, žodis talanton (lot. talentum) savo pirmine prasme buvo svorio ir piniginio vieneto matas, naudotas Jėzaus laikais. Pats žodis turėtų būti verčiamas kaip svarstyklės ar svoris. Šis mato vienetas buvo lygus standartinės amforos talpai užpildant ją vandeniu, t.y. 26,027 litro. Pagrindinis talento ekvivalentas buvo matuojamas auksu, nors būta ir sidabro talentų. Tai buvo labai stambus mokėjimo vienetas, tad žinant tai, bibliniame tekste atsiskleidžia nauja dimensija, šeimininkas savo tarnams davė labai labai daug pinigų. Šiais laikais su tokiu jų kiekiu galėtum be vargo pradėti rimt verslą.
   Gerokai vėlesniais laikais, gerokai po Romos imperijos žlugimo, per dem sudvasintai žvelgiant į biblinius tekstus ir esant kitokiems piniginiams ir svorio vienetams, pirminė žodžio talentas reikšmė buvo prarasta ir jis pradėtas vertinti kaip Dievo dovana žmogui. Šis žodis įgavo simbolinę reikšmę.
   Taigi jei visada skaitydami šį palyginimą žodžiui talentas suteikdavote Dievo dovanų prasmę, pabandykite jį perskaityti iš naujo, sutekdami šiam žodžiui piniginio vieneto reikšmę ir tada gal būt tekstas prakalbės kitaip.

Komentarai