Teologijos kristocentriškumas

   Krikščioniškoji teologija savo esme yra kristocentriška ir kitokia negali būti. Žinoma, tai nereiškia, kad teologija apima tik Kristaus asmenį, net priešingai, ji apima begalę krypčių, tačiau visa teologija remiasi į kristologiją. Kristologija duoda teologijai tą būtiną supratimo raktą į kurį remiasi visa teologinė interpretacija. Teologija apima įvairias sritis, tačiau visoms atskiroms teologijos kryptims vienybę ir suderinamumą suteikia Jėzaus Kristaus asmuo ir išganomasis įvykis. Per jį krikščionys mokosi suprasti, kas Dievas yra iš tiesų, kas yra žmogus, kokia visa ko prasmė, koks yra Bažnyčios vaidmuo ir begalė kitų dalykų.  Jei teologija nustoja būti kristocentriška, tada ji labai lengvai praranda autentišką krikščionybės suvokimą. Patraukus Kristaus asmenį iš teologijos, geriausiu atveju turėsime gražią filosofiją, o blogiausiu naują sektą.

Komentarai