Tarsi pakojį prie tavo kojų

   Dažnai kai kurie Šventojo Rašto simboliai ir išsireiškimai mums lieka neaiškūs, nes ta tūkstantmečių laiko ir geografinė spraga, paskandina jų reikšmes. Vienas iš tokių išsireiškimų yra: aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakojį po tavo kojų (Lk 20,43 - taip pat: Mt 22,44; Mk 12,36; Apd 2,35; Žyd 1,13). Ką reiški šis keistas išsireiškimas? Dažnai jam suteikiama dieviško apgynimo prasmė, t.y. teigiama, kad Dievas padės tau nugalėti visus tavo priešus. Tačiau dalis egzegetų mano kitaip. Egipto laikais, faraonas sėdėdamas soste kojas dėdavo ant specialaus pakojo, ant kurio būdavo vaizduojami Egipto priešai, kuriuos faraonas tokiu būdu simboliškai pamindavo. Tad manoma, jog minėtasis išsireiškimas kyla iš šios simbolikos. Gali būti, kad čia kalbama apie Jėzų, kuris sėda Tėvo dešinėje (plg. Mt 22,44) ir nugali visus tuos kurie kovoja prieš Jo karalystę.

Komentarai