Viešinti Bažnyčia

   Viename iš senųjų krikščioniškų tekstų Šv. Polikarpo Smirnos vyskupo, Kankinystėje, o ir kituose tekstuose galima sutikti žodį viešėti (gr. paroikeo). Konkrečiai šiame tekste jis minimas tokiame kontekste: Dievo bažnyčia, viešinti Smirnoje, Dievo bažnyčiai, viešinčiai Filomelijuje, ir visoms kitoms šventosios bei visuotinės Bažnyčios bendruomenėms siunčia linkėjimus.
   Taigi, žodis viešėti pirmiausia išreiškia buvimą svetimoje šalyje. Tai ankstyvojoje krikščionybėje buvo svarbus momentas šio žodžio suvokime. Juo buvo išreiškiamas pajautimas, kad krikščioniška bendruomenė šiame pasaulyje tik vieši, nes ji yra keliauninkė į dangiškąją tėvynę. Vėliau iš šio žodžio susiformavo dabar mums visiems įprastas pavadinimas parapija (gr. paroikia). Šis žodis reiškia – pastovis svetimoje vietoje, nors dažnai verčiamas kaip bendruomenė.

Komentarai