Daugiaprasmiai sakramentai

   Mums visiems žinomas žodis sakramentas (lot. sacramentum -  priesaika, įsipareigojimas) turi ir kitus kalbinius ekvivalentus. Mums paprastai sakramentai žinomi kaip ritualiniai veiksmai duodantys Dievo malonę, tačiau šio termino atitikmenys galėtų būti šie: Mysterion – graikiškas žodis reiškiantis paslaptį. Ši paslaptis apibrėžia ne kažką kas yra mažiau suvokiama ar nesuvokiama išvis, bet biblinę dieviškojo plano, kuris įgyvendintas per Jėzų Kristų prasmę, t. y. kas buvo regima Kristuje dabar yra regima sakramentuose. Sakramentas gana dažnai apibrėžiamas ir kaip ženklas, kuris suteikia ir išreiškia dieviškąją malonę. Kaip ženklas jis yra ta prasme, kad yra susijęs su visa ko Priežastimi ir yra pažymimas pačiu Dievu. Kai Dievas pasirodys ir būsime panašūs į jį, mums nereikės šios išraiškos, nes mes matysime Dievą tokį, koks jis yra (1 Jn 3,2).1 Tačiau sakramentas yra ir simbolis, nes apie dangiškus dalykus kalba per simbolinę išraišką.

Komentarai

Rašyti komentarą