Nuodėmių valgytojai

   Nuo seno žmonės rūpinosi, kaip numirusį žmogų išgelbėti nuo pragaro kančių, čia būta ir maldų už mirusiojo sielą, atgailos aktų už kenčiančius skaitykloje ir pan. Vienas iš tokių bandymų buvo viduramžių Europoje, krikščioniškoje aplinkoje, atsiradusi keista profesija – Nuodėmių valgytojas. Šis žmogus šermenų metu sėdėdavo šalia velionio ir valgė, jis specialaus ritualo metu turėjo suvalgyti duonos riekę gulinčią ant velionio krūtinės. Tikėta, kad jis valgymo metu suvalgydavo ir mirusiojo nuodėmes, tad jo siela galėdavo švari stoti prieš Dievo teismą. Kadangi nuodėmių valgytojai prisiimdavo įvairių nabašnikų nuodėmes, tad būdavo laikomi nešvariais. Dėl šios nešvaros nuodėmių valgytojai dažniausiai būdavo bendruomenės atstumtieji ir paprastai gyveno izoliuotai nuo kitų.

Komentarai