Ar tikrai Marija Magdalietė buvo prostitutė

Marija Magdalietė (aut. Tiziano Veceli ~1532 m.)
   Tai kad Marija Magdalietė buvo prostitutė turbūt esame girdėjęs dažnas. Kai kurie šventai tuo įsitikinę, bet ar tikrai taip yra kaip dalis tikinčiųjų galvoja?
   Apie Marijos Magdalietės gyvenimą Biblijoje pasakoma tik tiek, kad ji turėjo septynis demonus kurie iš jos buvo išvaryti (plg. Lk 8,2). Apart to, kad pagal biblistinę simboliką (septyni pilnatvės arba tobulumo skaičius) mes sužinome kad Magdalietė buvo visiškai apsėsta demonų, daugiau apie jos praeitį nieko nežinome. Tai kodėl gi ji laikoma buvus būtent prostitute? Vienas pirmųjų kuris Magdalietę priskyrė prie vadinamosios seniausios profesijos atstovių buvo popiežius Grigalius Didysis. Jis savo homilijoje (591 metais) Magdalietę sutapatino su anonimine nusidėjėle kuri patepė Jėzaus kojas (plg. Lk 7,36 – 50). Ši moteris įvardinama kaip „žinoma mieste nusidėjėlė“ (Lk 7,37), tad labai tikėtina, jog ji buvo prostitutė. Taigi, kodėl Girgalius Didysis šias dvi moteris sutapatino? Visų pirma todėl, kad abi moterys paminimos praktiškai tuo pačiu metu (t.y. vos tik pasibaigia pasakojimas apie žinomą mieste nusidėjėlę, tuoj pat pasakojama apie Magdalietę. Antra, tai kad Magdalietė buvo kilusi iš miesto kurio pavadinimas yra Magdala (miestas garsėjo paplitusiu amoraliu ir palaidu elgesiu), dar labiau paskatino šių dviejų moterų sutapatinimą. Ilgainiui toks Marijos Magdalenos kaip prostitutės įvaizdis įsitvirtino Vakarų Bažnyčioje. Rytų Bažnyčia šių dviejų moterų netapatina. 
    Žinoma, šiais laikais jau ir Vakarų Bažnyčioje tokio tapatinimo nebėra, nors žmonių sąmonėje toks įvaizdis vis dar gyvas.

Komentarai