Dievas nekenčia ateistų...?

Ar ateistai atrodo šitaip?
   Religinio pobūdžio diskusijose gana dažnai ateistai laikomi amoraliais žmonėmis. Tokia prielaida daroma tik todėl, kad jie netiki Dievu. Suprantu, kad kai kurie krikščionys šventai įsitikinę, jog tik tikintis žmogus gali būti moralus. Gražus troškimas, kylantis iš elementaraus wishful thinking. Mes daug ko norėtume, kas atitinka mūsų pasaulėvoką, bėda ta kad realybė kiek kitokia.
   (Ne)tikėjimas žinoma gali turėti įtakos žmogaus moralumui, bet nemanau kad tai lemiamas faktorius. Pats savo gyvenime esu sutikęs visų gerbiamų krikščionių kurį moralės klausimais eilinis netikintis pilietis gerokai perspjauna. Žinoma, įtikėjus, paprastai keičiasi visas moralinis suvokimas. Kai kuriems reikia visiško virsmo, o kai kuriems jo praktiškai ir nereikia.
Pats vertinimas, kad netikintis yra amoralus, manau kyla iš begalės liudijimų, kaip į Kristų įtiki narkomanai, paleistuviai, banditai ir panašaus pobūdžio asmenybės. Kadangi tokie liudijimai paprastai ir pasakojami (nes niekam neįdomūs tie kai žmogus buvo geras, bet netikėjo).  Natūralu, kad garsiai skambantys visiškai puolusių ir pakilusių iš mėšlo žmonių liudijimai formuoja nuomonę, kad netikintys yra amoralūs.
   Kas dėl paties moralumo, tai manau, jog kiekvienas žmogus iš prigimties yra geras ir čia tik jo aplinkos klausimas kuo jis užaugs. Na, o tikėjimas, jis dovana, o dovana, kaip žinia, tavo asmeninėms savybėms nieko neprideda. Ji gali padėti tau augti, bet viskas kas esi slypi tavo asmeniniuose pasirinkimuose.
   Manant, kad ateistas de facto yra amoralus, lengvai galima savo mąstymą priskirti Dievo mintims ir manyti, kad Jis nekenčia ateistų, tačiau kiek tai bus tiesa kitas klausimas. Suprantu, kad daliai krikščionių skaudu, kad kažkas nepritaria jų tikėjimui ar pasaulėžiūrai, bet nesuprantu kam reikia demonizuoti kitą žmogų ir teigiant jog Dievas jo nekenčia, visų pirma pačiam skleisti šią neapykantą.
Manau, išmokę dialogo ir priimdami kitą tokį koks jis yra, galime daug ko vienas iš kito pasimokyti ir nebūtinai moralės dalykuose.

Komentarai