Kas atsirado ankščiau, višta ar kiaušinis?

   Amžinas klausimas, „Kas atsirado ankščiau, višta ar kiaušinis?“, neduoda ramybės linksmų plaučių žmonėms. Klausimas gal ir kvailokas, bet įdomus. Nors ir atrodo neišsprendžiamas, bet turi bent kelis galimus atsakymus. Vienas gamtamokslinis, kitas, sakykime biblinis-mitologinis.
   Pirmuoju atveju, ko gero turėtume atsakyti: Pradžioje buvo dinozauras, nes iš dalies dinozaurų išsivystė paukščiai. Čia plačiau nekomentuosiu, kam įdomu susirasite specializuotoje literatūroje.
    Antruoju atveju atsakyti mums padės Pradžios knygos pirmas skyrius. Taigi skaitome: Dievas tarė: „Teknibžda vandenyse gyvūnų daugybė, teskraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu!“ Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiąsias jūros pabaisas bei visus judančius visų rūšių gyvūnus, kurie knibžda vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje!“ (1, 20-22). Taigi, anot Pradžios pasakojimo Dievas pradžioje sukūrė paukščius (kad višta yra paukštis turbūt niekas nepuls ginčytis), o tik tada paliepė jiems daugintis. Taigi, biblinis-mitologinis atsakymas paradoksalus, tačiau atitinkantis religinio mito reikalavimus, t.y. kūrinys atsiranda jau sutvertas, o tik tada pradeda daugintis, kol užpildo Žemę.
   Įdomu, o kaip jūs, mieli skaitytojai, atsakytumėte į šį klausimą remdamiesi savo tyrimo ar darbo sritimi?

Komentarai