Kodėl Biblijoje „VIEŠPATS" rašomas didžiosiomis raidėmis

   Turbūt esate pastebėję, kad Šventojo Rašto vertimuose, kartais žodis Dievas ar Viešpats yra rašomas didžiosiomis raidėmis. Taigi trumpai apie tai. 
    Judaizme esama tradicijos garsiai netarti Dievo vardo, vadinamojo Tatragrammatono, kuris Senojo Testamento tekstuose žymimas JHVH. Šis vardas laikytas tokiu švento, kad garsiai jį sakyti buvo draudžiama. Nors šis vardas dabar žinomas kaip Jahvė, žydai jo garsiai netardavo, tad vietoj tetragramos paprastai tardavo Dievo vardą Adonai. Skaitydami teksto vertimą, mes kartais matome šį vardą išskirtą iš likusios teksto dalies, pvz. šitaip VIEŠPATS arba DIEVAS. Taigi, jei pamatėte tokiu būdu užrašytą žodį, turėkite omenyje, kad čia parašyta Jahvė, tačiau garsiai tarta Adonai. Jei Senojo Testamento tekste parašyta tokiu būdu: Viešpats; tada čia originale užrašytas Adonai, kuris gali būti taikomas ne tik Dievui, bet ir žmogui. Šis žodis buvo taikomas bet kokiam asmeniui turinčiam valdžią, taigi atitiktų mūsų žodį „valdovas“. Jei matome užrašyta tokiu būdu: Dievas; tai čia paprastai originale būna naudojamas vardas Elohim. Elohim atitinka mūsų žodžio „dievas“ vartoseną, t.y. jis gali būti taikomas ir bibliniam Dievui arba melagingiems dievams. Elohim gali turėti ir daugiskaitą, taip kaip lietuviškas žodis „dievai“, tad jo vartosena priklauso nuo konteksto apie ką kalbama Šventojo Rašto tekste. Žinoma, čia derėtų įspėti, kad tai ką parašiau yra labiau principinė schema, nes čia daug kas priklauso ir nuo vertėjų išmonės, vertimo kalbos ar leidybos ypatumų, toks Žodžių Viešpats ir Dievas išskyrimas gali nesutapti arba jo išvis nebūti. Šias Dievo vardo prasmes žinant, kartais gali kiek kitaip nušvisti pats biblinis tekstas. Nepmirškime, kad vertime neretai pasimeta pirminė teksto prasmė, tad tokie maži gabaliukai, gali padėti susivokti Šventojo Rašto lingvistinėse vingrybėse.

Komentarai