Mišios be tikinčiųjų? Nemanau, kad taip būna

 Karantino metu nuolat matau besiskundžiančius tikinčiuosius, kad štai negalima gyvai dalyvauti mišiose, kiek galima jas stebėti per kompiuterį, norisi gyvai ir t.t. Žinoma, visada norisi jose dalyvauti fiziškai ir tas troškimas su kiekviena karantino diena yra vis stipresnis ir tai normalu. Man pačiam šiame kontekste kyla visokių minčių, ypač kai reikia stebėti mišias per kompiuterį. Visas vidus priešinasi: simuliakras, kažkas netikro, sacrum išniekinimas, velnio dėžė... daug visokių epitetų šauna galvon. Tačiau bemąstant kartais aplanko ir kažkas pozityvaus, ypač beskaitant Evangeliją. Jėzus sakė: Mano karalystė ne iš šio pasaulio (Jn 18,36); žinoma tai tik ištaros pradžia, o ir kontekstas kitoks, bet šiuo atveju mane užkabino būtent ši dalis. Jėzaus karalystė ne iš šio pasaulio, ji regima ne vien fiziniu žvilgsniu. Ką reiškia išpažinimo žodžiai „tikiu šventųjų bendravimą“ jei ne šią karalystę? Kažkada vienumoje besimeldžiant brevijorių ir besakant atgailos akto žodžius „Prisipažįstu visagaliam Dievui, ir jums broliai ir seserys“... kokie dar broliai ir seserys kai esi vienas? Tada atėjo suvokimas, kad nors kambaryje esu vienas, tačiau savo malda jungiuosi į dvasinę tikrovę ir taip vienijuosi ne tik su žemiška bendruomene kuri tą pačią dieną, tik kitose pasaulio vietose, meldžiasi ta pačia malda, bet ir su visa dangiška bendruomene. Šventųjų bendravimas... mišios be tikinčiųjų, puikus būdas atrasti šį dvasinės tikrovės aspektą. Jei išgyvename mišias tik būdami su kitais žmonėmis, tais kurie dar neiškeliavę į dangaus karalystę, tačiau nematome greta esančios Dangaus kareivijos, kas tada netvarkoj su mūsų dvasinio gyvenimo lokatoriais? Kai laive sugenda kompasas, laivas pasiklysta, o kas nutinka kaip sugenda žmogaus dvasiniai jutikliai? Taigi, kai kitą kartą kils noras piktintis, kad mišios vyksta be tikinčiųjų, susimąstykime ar tikrai taip yra? Aš tikėdamas šventųjų bendravimą, tikiu, kad mišios be tikinčiųjų niekada nebūna, net jei tuo metu bažnyčia ir atrodo tuštutėlė.

Komentarai